Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
23088 21.07.2014 trassi kooskõlastus Raua tn 18 soojavarustus. Toomas Tamla
22583 12.05.2014 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Kreutzwaldi 9 äri- ja kortermaja ehitusprojekt. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
22396 14.04.2014 projektieelne
kooskõlastus
Raua tn 18/Terase tn 1 korterelamu rekonstrueerimise eelprojekt. Toomas Tamla
21078 02.09.2013 trassi kooskõlastus Fooride juhtimiskilbi elektrivarustus Kreutzwaldi ja Raua tn ristmikul. Toomas Tamla
19554 14.01.2013 trassi kooskõlastus Raua tn 34 vee- ja kanalistasioonitrass Toomas Tamla
19388 13.12.2012 kooskõlastus Kreutzwaldi 3 tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Toomas Tamla
19035 18.10.2012 projektieelne
kooskõlastus
Korterelamu rekonstrueerimise eskiisprojekt. Toomas Tamla
18933 28.09.2012 trassi kooskõlastus Soojatorustiku tööprojekt. Toomas Tamla
18006 14.05.2012 trassi kooskõlastus Soojustrassi rekonstrueerimine. Toomas Tamla
17697 29.03.2012 trassi kooskõlastus Vee- ja kanalisatsioonitrassi. Toomas Tamla