Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
128 30.01.2003 kooskõlastus Kooskõlastus nr 15 27. 01. 2003. Elektrivarustuse väljavahetamine Tina tn. 21. Arheoloogilisi tingimusi pole. TKVA, Aivar Noorma
2523 07.03.2005 kooskõlastus Enne kaevetööde algust viia läbi arheoloogilised eeluuringud Muinsuskaitseseaduse § 40 alusel. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
2529 07.03.2005 projektieelne
kooskõlastus
Raua t. 10 detailplaneeringu eskiis. Külli Holsting, Tallinn KVA juhataja
5461 11.10.2006 detailplaneering Raua tn 10 kinnistu detailplaneering (kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
5465 12.10.2006 detailplaneering Raua 10 kinnistu detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7778 20.09.2007 projekti
kooskõlastus
Elektripaigaldus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12983 01.02.2010 projekti
kooskõlastus
Raua tn 10 uushoone eskiisprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
15376 29.03.2011 uuringute aruanne Ain Lavi, Tarvi Toome. Arheoloogilised eeluuringud Tallinnas Raua tn 10 kinnistul paikneval asulakohal. 5.-7 oktoober 2010. Tallinn 2011. Toomas Tamla
15460 14.04.2011 trassi kooskõlastus Elektrikaabli paigaldus Talinn Raua tn 21. Toomas Tamla
15504 21.04.2011 trassi kooskõlastus Vee ja kanalisatsioonitrassi rajamine Raua tn 43-45 Toomas Tamla