Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37814 03.06.2020 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm. Roosikrantsi tänav. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37429 21.04.2020 uuringute aruanne Janika Viljat. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Tallinnas Roosikrantsi ja Sakala tänavate ning Pärnu maantee äärsetel kinnistutel, Püha Barbara kalmistu (reg.nr. 2601) ja asulakoha (II at eKr–16. saj pKr (reg.nr. 2596)) kaitsevööndis seoses kaugküttetorustiku renoveerimistöödega 2018. aastal. Tartu 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37089 06.03.2020 projekti
kooskõlastus
GARAAŽI ÜMBEREHITUS. Kaarli pst 7, Kesklinna LO, Tallinn. Töö nr: AR42-0715. 26.veebruar 2020. Projekt EHRis. Kaevetööde väikese ulatuse ja sügavuse tõttu pole arheoloogilise jälgimise tellimine nõutav. Arheoloogiliste leidude (nt inimluud) korral teavitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35818 30.08.2019 projekti
kooskõlastus
ROOSIKRANTSI TÄNAVA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI TORUSTIKE REKONSTRUEERIMINE. PÕHIPROJEKT. Töö nr P19003. Projekt EHRis. Tellida arheoloogiline uuring. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33263 22.08.2018 uuringute aruanne Janika Viljat ja Alo Ervin. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Tallinnas Tõnismäe, Hariduse ja Roosikrantsi tänavate äärsetel kinnistutel, Püha Barbara kalmistu (reg nr 2601), Vana-Kaarli kalmistu ja kahe asulakoha (II at eKr–16. saj pKr (reg nr 2596); I at eKr II pool–16. saj pKr (reg nr 2593)) kaitsevööndis seoses kaugküttetorustiku renoveerimisega 2017. aastal. Tartu 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30292 26.06.2017 uuringu tegevuskava Kriiska, A. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Pärnu mnt, Kaarli pst ja Tõnismägi tänavate piirkonnas amortiseerunud kanalis kaugküttetorustiku rekonstrueerimistöödel. Tegevuskava. Ääsmäe 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30034 27.05.2017 uuringute aruanne Malve, M., Roog, R. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinna Püha Barbara kalmistu (reg nr 2601) ja Vana-Kaarli kalmistu (II at eKr–16. saj pKr asulakoht, reg nr 2596; I at eKr II pool–16. saj pKr asulakoht 2593; Tõnismägi tn 11) kaitsevööndis 7.03.2017 seoses kaugküttetorustiku renoveerimisega. Tartu, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29873 09.05.2017 projekti
kooskõlastus
Soojustorustiku renoveerimine. Aadress: Pärnu mnt; Kaarli pst; Tõnismägi tänav. Tööprojekt. Töö nr 19-11-15. Tallinn, 2016. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Arheoloogia osas järgida seletuskirja p. 5.3 tingimusi. Tõnismägi 9 ja 11 osas tuleb selles osas, kus pealmise kihi eemaldamise järel selgub, et on säilinud kalmistukiht, viia enne trassi ehitustöid läbi arheoloogilised kaevamised; ülejäänud trassi osas piisab arheoloogilisest järelevalvest. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29482 16.03.2017 projekti
kooskõlastus
Soojustorustiku renoveerimine. Pärnu mnt, Kaarli pst, Tõnismägi tn. Projekt EHRis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
29415 04.03.2017 uuringu tegevuskava Malve, Martin; Roog, Raido. Tegevuskava eeluuringuteks Tallinna Püha Barbara kalmistu kaitsevööndis (reg nr 2601) ja Vana-Kaarli kalmistul (II at eKr–16. saj pKr asulakoht, reg nr 2593 ja 2596 kaitsevöönd) seoses kaugküttetorustiku renoveerimisega. Arheograator OÜ. Tartu, 2017. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas