Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35190 28.05.2019 detailplaneering Muinsuskaitseamet kooskõlastab Soodevahe küla Laanemetsa kinnistu detailplaneeringu. Arvestatud on nõuetega, mille Muinsuskaitseamet saatis Rae Vallavalitsusele 30.08.2018 kirjaga nr1.1-7/1806-1.
Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni
koosoleku protokoll nr 176, 23.05.2019
WD 1.1-7/1806-4
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
29882 10.05.2017 uuringute aruanne Kimber, Andres; Paavel, Kristiina; Kriiska, Aivar. 2015. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinna Lennujaama territooriumil paikneval asulakohal (reg nr 2610) ja lohukividel (reg nr 2613, 2614, 2615), 12.–18. juuni 2015. OÜ Arheograator. Järlepa-Ääsmäe-Tartu. Tellija: AS Tallinna Lennujaam Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28926 23.12.2016 uuringute aruanne Treuman, Katrin. ARUANNE ARHEOLOOGILISTE UURINGUTE TEOSTAMISE KOHTA HARJU MAAKONNAS TALLINNA LINNAS LASNAMÄE LINNAOSAS TALLINNA LENNUJAAMA TERRITOORIUMIL - LOHUKIVIDE REG NR 2613 JA 2614 TEISALDAMINE. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27416 14.05.2016 uuringu tegevuskava Treuman, Katrin. Tegevuskava arheoloogiliste uuringute läbiviimiseks asulakohal reg nr 2610 ning lohukivide reg nr 2613, 2614 ja 2615 teisaldamisel seoses Tallinna lennujaama laiendustöödega. 12.05.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26417 23.12.2015 projekti
kooskõlastus
Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekt. Eelprojekti seletuskiri. 21.12.2015. Proj. nr 2012-0131. Kooskõlastatud. Arheoloogiaalased märkused vaata lk 66 ja 67. Kivi 2615 uus asukoht täpsustada enne teisaldamist linna vastava ametiasutusega (al. 2016. a TLPA). TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
25180 12.06.2015 uuringu tegevuskava Kriiska, Aivar; Kimber, Andres; Paavel, Kristiina. Arheoloogilised eeluuringud Tallinna lennujaama maadel kultusekivide (lohukivide) nr 2614, 2613, 2615 ümbruses ja asulakoht nr 2610 alal. Uuringute kava. OÜ Arheograator. Tartu, 2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas