Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36735 07.01.2020 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Kalaranna tn 7/Suur-Patarei 10/12/14. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36598 10.12.2019 projekti
kooskõlastus
Kalaranna tn 8 korterelamu liitumine keskpingel. Töö nr PL19-19-57. Projekt e-kirjaga. Tööde läbiviimisele eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36597 10.12.2019 projekti
kooskõlastus
Suur-Patarei tn 6 elektrivarustus. Töö nr PL16-40-470. Projekt e-kirjaga. Tööde läbiviimiseks eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36590 09.12.2019 projekti
kooskõlastus
Jahu tn 5 üleminek madalpingele. 14.08.2019. Töö nr PL16-40-467. Projekt e-kirjaga. Arheoloogiaga seotud eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36480 26.11.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiamälestis asulakoht, 13.–16. saj (reg nr 2628), Oda tn 2/4, Tallinna linn. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36316 03.11.2019 projekti
kooskõlastus
KOTZEBUE 6,6A PARKLA PROJEKT. Põhiprojekt. Tallinn, oktoober 2019. Projekt EHRis. Kaevetöödest teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36232 22.10.2019 uuringute aruanne Ants Kraut. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Kotzebue tn 14 2017. a. Kultuurimälestiste registri nr 2628. Aruanne. Muinasprojekt OÜ. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36101 05.10.2019 projekti
kooskõlastus
Köie tn 18 Korterelamu. Eelprojekt. Töö nr 00919. Tallinn 26.09.2019. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Arheoloogiliste leidude korral teavitada TLPA. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36100 05.10.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Asulakoht, 13.–16. sajand (reg nr 2628), Väike-Patarei 12, Tallinna linn. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36017 26.09.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise uuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Jahu tn 5, Tallinn. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk