Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
5157 24.08.2006 trassi kooskõlastus Küti 15a Lennusadama kaide veevarustuse projekt. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
4989 27.07.2006 projektieelne
kooskõlastus
Põhja pst 17/Soo tn 1b, Põhja pst 17a/Soo tn 1, Põhja pst 17b/Soo tn 1c, Soo tn 1a, 1d ja 1e kruntide ning lähiala detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4988 27.07.2006 projektieelne
kooskõlastus
Soo tn 40 kinnistu detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4631 29.05.2006 detailplaneering Tallinn Vabriku tn 8 ja 8A kinnistute detailplaneering
(kaust TKVA-s)
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
4376 21.04.2006 detailplaneering Tallinna Kopli tn 4A, 6 ja 8E detailplaneering.
(kiaust TKVA-s)
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
3666 08.11.2005 projektieelne
kooskõlastus
Niine t. 8, 8B, 8E ja Soo t. 5 kruntide ning lähiala detailplaneeringu eskiis. Projekteerija AB Akos Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3495 22.09.2005 projekti
kooskõlastus
Tallinna sadama F11411, F11412 kaabelliinide rekonstrueerimine (projekt A.P. Antikor oü). Arheoloogilisi tingimusi pole (kooskõl nr 190 TKVA) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3492 22.09.2005 projekti
kooskõlastus
Tööstuse 4 vee- ja kanalisatsiooniühenduse rekonstrueerimine. Arheoloogilisi tingimusi pole (kooskõl. 189, TKVA) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3445 12.09.2005 kooskõlastus Valgevase 9B, 11, 11a ja Kotzebue t. 22c kruntide ning lähiala detailplaneering. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1779 26.08.2004 projekti
kooskõlastus
Kalju 8E Elektripaigaldis ja kaabelliinid. Arheoloogilisi tingimusi pole, Kooskõl. nr. 317 (TKVA 26. 08. 2004). TKVA, Aivar Noorma