Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
1643 08.07.2004 projekti
kooskõlastus
Jahu 7a. Kõrvalhoone ümberehituse eelprojekt (projekt: Noltonest Projekt). Kooskõl. TKVA nr 277 (o8.07.04). Arheoloogilised uuringud vajalikud. TKVA, Aivar Noorma
1329 07.05.2004 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn, Kopli t. 54 detailplaneeringu eskiis.
(kaust TKVA-s)
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
756 17.10.2003 kooskõlastus Tallinn Kopli 3, Telliskivi 62 ja 64 ning Reisijate 7 ja 9
detailplaneering.
Kaust TKVA arhiivis.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss