Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32696 28.05.2018 projektieelne
kooskõlastus
Büroohoone rekonstrueerimisprojekt. EELPROJEKT Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32324 09.04.2018 uuringute aruanne Monika Reppo, Kaur Lillipuu. TÖÖSTUSE TN 16, TALLINN. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE. ARUANNE. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32283 02.04.2018 projekti
kooskõlastus
Kalaranna tn 28 sidekanalisatsioon. märts 2018. Töö nr E1801. Projekt EHRis. Kaevetööde käigus kultuuriväärtusega leidude ilmnemisel teavitada TLPA muinsuskaitse osakonda. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32264 29.03.2018 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628) Väike-Patarei tn 1/Jahu tn 6, Tallinn. Tartu 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32223 22.03.2018 projekti
kooskõlastus
Soojustorustiku renoveerimine B2a ja B4 vahel. Töö nr 15-11-15. Projekt EHRis. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32159 14.03.2018 projekti
kooskõlastus
Laevaehitustsehhi, valukoja ja korstna restaureerimisprojekt. SISEARHITEKTUURNE PÕHIPROJEKT.
Märkus: Kahes köites.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32157 14.03.2018 projekti
kooskõlastus
Laevaehitustsehhi, valukoja ja korstna restaureerimisprojekt. PÕHIPROJEKT.
Märkus: Antud projekt ei anna nõusolektut hoone teabekandjate ega valguslahendusele, viimane kooskõlastatakse eraldi projektina Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna teabekandjate ja linnakujunduse projektide läbivaatamise komisjoni otsusega.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32139 12.03.2018 projekti
kooskõlastus
Peetri tn 6, 7 ja tänavavalgustuse elektrivarustus. Töö nr 16-40-255. Projekt e-kirjaga. Eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32122 08.03.2018 uurimistööde
programm
Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Tallinn, Suur-Patarei 20. Tallinn 2018. 15.11.2018.a laiendatud tööd Suur-Patarei tn 20/1 hoone keldrite tühjakskaevamisele. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32104 06.03.2018 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste uuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Tallinn, Jahu tn 5. Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk