Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39745 19.02.2021 uuringute aruanne Keiti Randoja, Rünno Läänemägi, Silver Jäger. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas Kotzebue 18d kinnistul arheoloogiamälestisel asulakoht, 13.–16. saj (reg nr 2628) 05.–06.01.21. Tartu–Tallinn 2021. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
39417 04.01.2021 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 2628) Kotzebue tn 18d, Tallinn. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
39395 30.12.2020 uuringute aruanne PEETER PIIRITS. ARHEOLOOGILINE UURING TALLINNAS KALARANNA 28 KINNISTUL. TARTU 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
39035 25.11.2020 projektieelne
kooskõlastus
Jahu tn 3a korterelamu ehitusprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
38849 30.10.2020 projekti
kooskõlastus
HOONE ÕMBLUSTÖÖKODA-KAUPLUS LAMMUTAMISE EHITUSPROJEKT. Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kotzebue tn. 10. Töö nr 27-L1020. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kuna enne uue hoone ehitust on ette nähtud viia läbi arheoloogilised eeluuringud, siis on soovitav arheoloogidel lasta üle vaadata juba vundamentide lammutamisel tekkivad süvendid. See võib vähendada vajadust täiendavate arheoloogiliste šurfide järele. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
38778 22.10.2020 projektieelne
kooskõlastus
Elamu rekonstrueerimine ja laiendamine kuni 33% Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
38666 uuringute aruanne Kaitsekasarmu ja mortiiripatarei ehitusuuring
*Välja arvatud muuseumi osa kompleksi idatiivas
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
38609 01.10.2020 projekti
kooskõlastus
KAEVU EKSPONEERIMISE PROJEKT, ODA 2, 4 TALLINN. Arhitektuurne projekt. Töö nr: 029. Projekti koostamise aeg: 2020. Projekt saadud e-kirjaga. Kaevetöödel varem uurimata alal on nõutav arheoloogiline jälgimine. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
38591 30.09.2020 projekti
kooskõlastus
ELU - JA ÄRIHOONE. KALARANNA TN. 7 / SUUR - PATAREI TN. 10/12/14 TALLINN Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
37725 25.05.2020 projektieelne
kooskõlastus
Eluhoone Kalaranna 25, 27, 29 (EELPROJEKT) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
37724 25.05.2020 projektieelne
kooskõlastus
Eluhoone Kalaranna 21, 23, EELPROJEKT Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
37690 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Kopli tn 2c, Vana-Kalamaja tn 4 kinnistute detailplaneeringule Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
37685 20.05.2020 uuringu tegevuskava Peeter Piirits. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnale. Arheoloogiline uuring Tallinn Kalaranna 28 hoone (Patarei Merekindluse kaitsekasarm ja mortiirpatarei) šurfide rajamisel. Uuringu tegevuskava. 19.05.2020. Märkus 1: Seotud tegevuskavaga kooskõlastus 36986 (seal vt ka asendiplaan). Märkus 2: Teostada arheoloogilist jälgimist vastavalt vajadusele ka hoonesse sisse kaevatavate šurfide puhul ja kindlasti kaevu graniidist vundamendiseinte otsimiseks ette nähtud šurfi 6 puhul. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37674 19.05.2020 uuringute aruanne Keiti Randoja & Rünno Läänemägi. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest arheoloogiamälestisel asulakoht, 13.–16. saj (reg nr 2628) Tallinnas Väike-Patarei 12 kinnistul oktoober 2019 ja märts–aprill 2020. Tartu–Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37657 18.05.2020 projektieelne
kooskõlastus
Aiamaja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
37613 11.05.2020 projektieelne
kooskõlastus
Elamu laiendamine (EELPROJEKT) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
37612 11.05.2020 projektieelne
kooskõlastus
Kungla tn 67 kohviku ehitusprojekt (eelprojekt) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
37232 27.03.2020 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal, I–II at (reg nr 2589) ja arheoloogiamälestisel asulakoht, 13.–
16. sajand (reg nr 2628) Kotzebue 1/Põhja pst 7 september–oktoober 2017. Tartu 2020.
TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37226 projektieelne
kooskõlastus
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
37199 23.03.2020 projekti
kooskõlastus
Eluhoone Kalaranna 25, 27, 29 Tallinn. Eelprojekt. Töö nr.029. Projekt EHRis. Kaevetöödele tellida arheoloogiline jälgimine ja säilitada arheoloogilistel eeluuringutel kindlaks tehtud kiriku apsiidi vundament. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37163 18.03.2020 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas. Täiendus arheoloogiliste uuringute programmi. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Kalaranna tn 8 laevavrakk. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37131 13.03.2020 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Suur-Laagri tn ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni torustike renoveerimine. Töö nr 2127. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Arheoloogiliste leidude korral teavitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37083 05.03.2020 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Riho Ilves. Arheoloogilise jälgimise aruanne. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628) Suur-Patarei 6, Tallinn. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37076 04.03.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kaitsekasarmu sisehoovides paiknevate ebaseaduslike rajatiste lammutamise TEGEVUSKAVA Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
36986 uurimistööde
programm
Kaitsekasarmu ja mortiiripatarei surfide TEGEVUSKAVA. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
36899 05.02.2020 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628) Kalaranna tn 8, Tallinn. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36837 24.01.2020 uuringute aruanne Randoja, Keiti (Arheox OÜ). Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas Suur-Patarei 10, 12, 14/Kalaranna 7 kinnistul arheoloogiamälestisel asulakoht, 13.–16. saj (reg nr 2628) 07.01.20. Tartu, 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36816 20.01.2020 muinsuskaitse
eritingimused
MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED. Tallinnas Suur-Patarei tn 24 kinnistule detailplaneeringu koostamiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
36814 20.01.2020 projekti
kooskõlastus
JAHU TN 3A KORTERELAMU EHITUSPROJEKT. ARHITEKTUURI OSA EELPROJEKT. TÖÖ NR:14JHU. TALLINN 2019. Kooskõlastatud. Arheoloogia osas lähtuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjast 15.10.2018 nr 8.-1/3019-1, st tellida arheoloogiline uuring (jälgimine ja vajadusel väljakaevamised). TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36742 08.01.2020 projekti
kooskõlastus
Alajaama nr 5631 rekonstrueerimine komplektalajaamaks. Peetri tn 5, 6, 7, Tööstuse tn 48, 48a ja tänavavalgustuse elektrivarustus. 07.11.2019.a. Töö nr PL19-19-33. Tööde läbiviimiseks eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36735 07.01.2020 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Kalaranna tn 7/Suur-Patarei 10/12/14. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36598 10.12.2019 projekti
kooskõlastus
Kalaranna tn 8 korterelamu liitumine keskpingel. Töö nr PL19-19-57. Projekt e-kirjaga. Tööde läbiviimisele eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36597 10.12.2019 projekti
kooskõlastus
Suur-Patarei tn 6 elektrivarustus. Töö nr PL16-40-470. Projekt e-kirjaga. Tööde läbiviimiseks eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36590 09.12.2019 projekti
kooskõlastus
Jahu tn 5 üleminek madalpingele. 14.08.2019. Töö nr PL16-40-467. Projekt e-kirjaga. Arheoloogiaga seotud eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36480 26.11.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiamälestis asulakoht, 13.–16. saj (reg nr 2628), Oda tn 2/4, Tallinna linn. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36316 03.11.2019 projekti
kooskõlastus
KOTZEBUE 6,6A PARKLA PROJEKT. Põhiprojekt. Tallinn, oktoober 2019. Projekt EHRis. Kaevetöödest teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36232 22.10.2019 uuringute aruanne Ants Kraut. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Kotzebue tn 14 2017. a. Kultuurimälestiste registri nr 2628. Aruanne. Muinasprojekt OÜ. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36101 05.10.2019 projekti
kooskõlastus
Köie tn 18 Korterelamu. Eelprojekt. Töö nr 00919. Tallinn 26.09.2019. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Arheoloogiliste leidude korral teavitada TLPA. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36100 05.10.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Asulakoht, 13.–16. sajand (reg nr 2628), Väike-Patarei 12, Tallinna linn. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36017 26.09.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise uuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Jahu tn 5, Tallinn. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36003 23.09.2019 projekti
kooskõlastus
Väike-Patarei tn 12 0,4 kV elektrivarustus. Töö nr LP8021. Arheoloogia osas eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35692 08.08.2019 projekti
kooskõlastus
Jahu tn 1 veesisend. Töö nr 18059. Projekt EHRis. Kutsuda TLPA arheoloog. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35609 22.07.2019 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest ja kaevamistest arheoloogiamälestise asulakoht (13.–16. saj, reg nr 2628) kaitsealas Tallinnas Jahu tn 5 kinnistul märts–aprill 2018. Tartu 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35577 19.07.2019 projekti
kooskõlastus
Suur-Patarei tn 18c jalakäijate tee. Töö nr 19007. Tallinn 2019. Projekt EHRis. Võimalikest kultuuriväärtusega leidudest teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35431 30.06.2019 projekti
kooskõlastus
Jaanis Madalik. PUURKAEVU PROJEKT NR. 3282. 27. juuni 2019.a. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida pisteline arheoloogiline järelevalve (in situ kultuurkihi ilmnemisel väljakaevamised). TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35101 15.05.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628) Suur-Patarei 6, Tallinn. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35096 14.05.2019 projekti
kooskõlastus
Väike-Patarei 12 korterelamu. Töö nr A18-028. Projekt EHRis. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35091 14.05.2019 uuringute aruanne Rivo Bernotas. Arheoloogiliste eeluuringute aruanne. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Kalaranna Kvartal, Tallinn, 9.5.2019. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35023 07.05.2019 projekti
kooskõlastus
Noblessneri laevasüsteemide tsehhi restaureerimisprojekt. PÕHIPROJEKT. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
34983 30.04.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Kalaranna Kvartal. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34889 16.04.2019 projekti
kooskõlastus
Noblessneri laevatehase laevasüsteemide tsehh Peetri tn 12, Tallinn. Uute puitakende ja -uste tööjoonised. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
34669 18.03.2019 uuringu tegevuskava Keiti Randoja. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Jahu 4, Tallinn. Arheoloogilise jälgimise programm. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34416 28.01.2019 projekti
kooskõlastus
Vana-Kalamaja tn 3e eskiisprojekt. Tallinn 01.2019. Kooskõlastatud. Kaevetöödele näha ette arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34257 28.12.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Baptistide Kalju-koguduse palvela Kalju tn // Soo tn 29 MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED Palvelasse WC rajamiseks, Soo tn 29 elamu restaureerimiseks ja õuelala korrastamiseks. Koostas Andres Sildre, Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna eeslinnade peaspetsialist, Maarja Ruut
34166 12.12.2018 projekti
kooskõlastus
Kalasadama tänava (kinnistud Kalasadama tn T2 ja T4) põhiprojekt. Töö nr TL88/13-18. Projekt EHRis. Leidude korral teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34130 06.12.2018 uuringute aruanne Ants Kraut. Arheoloogilise uuringu aruanne. Tallinn Kungla tn 40. Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
34003 19.11.2018 uuringute aruanne Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest arheoloogiamälestisel asulakoht (reg nr 2628) Tallinnas Suur-Patarei 13 kinnistul 01.–02.10.2018. Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33984 16.11.2018 uuringute aruanne Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest arheoloogiamälestisel asulakoht (reg nr 2628) Tallinnas Jahu tn 3a 09.08.2018. Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33983 16.11.2018 uuringute aruanne Monika Reppo, Paul Ööbik. SUUR-PATAREI TN 6 ARHEOLOOGILISED EELUURINGUD. ARUANNE. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33916 12.11.2018 uuringu tegevuskava Arheoloogiliste uuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Suur-Patarei 13, Tallinn. Keiti Randoja & Rivo Bernotas. Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33836 06.11.2018 projekti
kooskõlastus
SUUR-PATAREI 13 KINNISTU TEEPROJEKT. EELPROJEKT. Töö nr: T18008. Projekt EHRis. VKV töödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33751 30.10.2018 uuringu tegevuskava Monika Reppo, Paul Ööbik. SUUR-PATAREI TN 6 ARHEOLOOGILISED EELUURINGUD. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33677 17.10.2018 projekti
kooskõlastus
Kortermaja abihoone Kalamajas. 03.10.2018. Töö nr 078-14A. Projekt EHRis. Seoses sellega, et senised arheoloogilised uuringud antud kinnistul ei osuta märkimisväärse kultuurkihi olemasolule, puudub vajadus uuringute jätkamiseks. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33672 16.10.2018 uuringute aruanne Gurly Vedru. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest ja järelevalvest 13.–16. sajandi asulakohal (2628) Küti tänav 1/Vana-Kalamaja tänav 39 kinnistul Tallinnas 2017. aastal. 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33627 08.10.2018 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Suur-Patarei 13, Tallinn. Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33578 01.10.2018 projekti
kooskõlastus
VÄLISVEEVARUSTUSE REKONSTRUEERIMISE PÕHIPROJEKT. Korterelamu Jahu 8, Tallinn, Harjumaa. Töö number 17-024-VVK. Tallinn, 2018. Projekt EHRis. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve (vt ptk 1.4 ja märkus asendiplaanil). TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33572 01.10.2018 projekti
kooskõlastus
Margit Sein. Jahu tn 3a korterelamu. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk. Põhiprojekt. Töö nr: 017020. Projekt EHRis. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödele tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt. Arheoloogilise kultuurkihi ilmnemisel trassi kaevesügavuses tuleb seda kaevata käsitsi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33486 19.09.2018 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
MUINSUSKAITSE JÄRELEVALVE ARUANNE Noblessneri laevatehase akumulaatortsehhi, Peetri tn 3 ja Asulakoht 13.-16. sajand reg nr 2628 ehitustöödele Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
33453 14.09.2018 projekti
kooskõlastus
Aunin, M. Kortermaja SP6. Suur-Patarei tn 6, Põhja-Tallinna LO, Tallinn. Ehitusprojekt. Töö nr 1409. Projekt EHRis. Tellida arheoloogilised eeluuringud, mille põhjal otsustatakse edasiste uuringute vajadus. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33248 21.08.2018 projektieelne
kooskõlastus
Vana-Kalamaja tn 3 Korterelamu ümberehitamine ja laiendamine. Ehitusproejkti eskiis. Töö nr 18-13. Projekt TPRis. Ehitusprojekt kooskõlastada TLPA muinsuskaitse osakonnaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33234 16.08.2018 projekti
kooskõlastus
Väike-Patarei tn 11a välistorustikud. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt. Töö nr 59-17. 2018. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33201 13.08.2018 projekti
kooskõlastus
ELAMUD. Vana-Kalamaja 44 / Väike-Patarei 14. EELPROJEKT. 03.2017. Töö nr 13023. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Tellida kaevetöödele arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33177 07.08.2018 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Jahu tn 3a, Tallinn. Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33162 01.08.2018 projekti
kooskõlastus
Kotzebue 6, 6a parkla projekt. Töö nr TL91/43-18. Projekt EHRis. Teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33159 01.08.2018 projekti
kooskõlastus
Suur-Patarei 20 korterelamu. Teedeehituslik osa. Tehnovõrgud. Projekt EHRis. Arheoloogia ptk 1.1 ja asendiplaan mrk 1. Tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33145 30.07.2018 uuringute aruanne Monika Reppo, Ragnar Nurk. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE TRASSITÖÖDEL SUUR RANNAVÄRAV 1 – PÕHJA PST – KALASADAMA TN – KALASADAMA TN 2, TALLINN (2015). ARUANNE. TALLINN 2018. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
33065 16.07.2018 projekti
kooskõlastus
Sademevee kanalisatsiooni torustik. Tööstuse tänav. Töö nr TT-4801. Projekt EHRis. Arheoloogilise uuringu tellimine pole vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32983 04.07.2018 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Soo tn 33. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 21.06.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32859 04.07.2018 projekti
kooskõlastus
Hoone projekt. Osa: ventilatsioon. ESKIIS. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32758 06.06.2018 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Põhja pst ja Kalasadama tn ristmiku rekonstrueerimisel. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 31.05.2018 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32696 28.05.2018 projektieelne
kooskõlastus
Büroohoone rekonstrueerimisprojekt. EELPROJEKT Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32324 09.04.2018 uuringute aruanne Monika Reppo, Kaur Lillipuu. TÖÖSTUSE TN 16, TALLINN. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE. ARUANNE. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32283 02.04.2018 projekti
kooskõlastus
Kalaranna tn 28 sidekanalisatsioon. märts 2018. Töö nr E1801. Projekt EHRis. Kaevetööde käigus kultuuriväärtusega leidude ilmnemisel teavitada TLPA muinsuskaitse osakonda. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32264 29.03.2018 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628) Väike-Patarei tn 1/Jahu tn 6, Tallinn. Tartu 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32223 22.03.2018 projekti
kooskõlastus
Soojustorustiku renoveerimine B2a ja B4 vahel. Töö nr 15-11-15. Projekt EHRis. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32159 14.03.2018 projekti
kooskõlastus
Laevaehitustsehhi, valukoja ja korstna restaureerimisprojekt. SISEARHITEKTUURNE PÕHIPROJEKT.
Märkus: Kahes köites.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32157 14.03.2018 projekti
kooskõlastus
Laevaehitustsehhi, valukoja ja korstna restaureerimisprojekt. PÕHIPROJEKT.
Märkus: Antud projekt ei anna nõusolektut hoone teabekandjate ega valguslahendusele, viimane kooskõlastatakse eraldi projektina Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna teabekandjate ja linnakujunduse projektide läbivaatamise komisjoni otsusega.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32139 12.03.2018 projekti
kooskõlastus
Peetri tn 6, 7 ja tänavavalgustuse elektrivarustus. Töö nr 16-40-255. Projekt e-kirjaga. Eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32122 08.03.2018 uurimistööde
programm
Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Tallinn, Suur-Patarei 20. Tallinn 2018. 15.11.2018.a laiendatud tööd Suur-Patarei tn 20/1 hoone keldrite tühjakskaevamisele. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32104 06.03.2018 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste uuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Tallinn, Jahu tn 5. Tallinn 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32094 05.03.2018 projekti
kooskõlastus
Korterelamu - Vana-Kalamaja tn 6, 8 Tallinn, Harjumaa. Veevarustus ja kanalisatsioon. Töö nr 170506. Projekt EHRis. Tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32089 01.03.2018 uuringute aruanne Toos, G. ARUANNE ARHEOLOOGILISEST JÄRELEVALVEST TALLINNA LOODEPOOLSE EESLINNA (2628) ALAL VALGEVASE TÄNAV 9B KINNISTUL 2016. AASTAL. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32081 01.03.2018 uuringute aruanne Vedru, G. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest ja järelevalvest 13.–16. sajandi asulakohal (2628; Rumbi tänav 4 Tallinn) 2017. aastal. 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32076 28.02.2018 uuringute aruanne Toos, G. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Kotzebue 33 krundil. Tallinn, 2013. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32052 26.02.2018 uuringu tegevuskava Reppo, M. & Lillipuu, K. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE TÖÖSTUSE TN 16, TALLINN. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TELLIJA: STARELEMENT OÜ. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32045 23.02.2018 projekti
kooskõlastus
Eramu Soo 44a. Tallinn. Eelprojekt. Tallinn, detsember 2017. Töö nr 062017. Projekt EHRis. Kuigi tegu on arheoloogiamälestise nr 2628 alaga, on mälestise ala antud osa TLPA muinsuskaitse osakonna poolt tellitud eksperdihinnangus (E. Heinloo, MTÜ AEG, 2017) hinnatud arheoloogiliselt vähe huvi pakkuvaks ja on algatamisel menetlus kaitstava ala piiride korrigeerimiseks, mistõttu arheoloogilise uuringu tellimine pole vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32010 16.02.2018 uuringute aruanne Gurly Vedru. ARUANNE ARHEOLOOGILISTEST EELUURINGUTEST TALLINNA LOODEPOOLSE EESLINNA (2628) ALAL VANA-KALAMAJA TÄNAV 10 KINNISTUL 2015. AASTAL. TALLINN 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32001 14.02.2018 projekti
kooskõlastus
Trepi konstruktiivne projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
31953 09.02.2018 projektieelne
kooskõlastus
Laevaehitustsehhi, valukoja ja korstna restaureerimisprojekt. EELPROJEKT
Sisaldab ka Ehitusekspertiisibüroo OÜ teostatud konstruktsiooniuuringuid, korstna uuringuid ja ehituskonstruktsioonide eelprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
31930 01.02.2018 projektieelne
kooskõlastus
Vabriku tn 6 hoone fassaadide rekonstrueerimine ning juurdeehituse seadustamine. Eelprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
31858 19.01.2018 projekti
kooskõlastus
Vesilennuki tn 1 ja 10 elektrivarustus. PL16-40-211. Projekt e-kirjaga. Enne kaevetööde alustamist teavitada sellest Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31854 muinsuskaitse
eritingimused
Suur-Patarei 20.
19. sajandi lõpul rajatud hoone restaureerimiseks uuele funktsioonile kohandamiseks
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
31829 15.01.2018 uuringute aruanne Ain Lavi, Ants Kraut. Arheoloogilise uuringu aruanne. Tallinn Kopli tn 4a ja 6. Tallinn 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31809 12.01.2018 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest arheoloogiamälestise asulakoht (13.–16. saj, reg nr 2628) kaitsealas Tallinnas Jahu tn 5 kinnistul 28.12.2017. Tartu 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31783 10.01.2018 projekti
kooskõlastus
Mall Metsal. PÕHJA PST JA KALASADAMA TN RISTMIKU VEETORUSTIKU REKONSTRUEERIMINE. Tallinna linn Põhja Tallinna linnaosa Põhja pst T2 kinnistu. Töö nr P17065. VEEVARUSTUS. Staadium: Põhiprojekt. Tallinn 2017. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve (in situ säilinud kultuurkihi avastamisel see käsitsi läbi kaevata). TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31726 02.01.2018 projekti
kooskõlastus
Tööstuse tn 47d kaugküttetorustik. 5. detsember 2017. Töö nr 17042. projekt EHRis. Kooskõlastatud. Eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31720 02.01.2018 uuringu tegevuskava Ants Kraut. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Vana-Kalamaja 44/Väike-Patarei 14. Tallinn, 31.12.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31684 27.12.2017 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628) Jahu tn 5, Tallinn. Tartu 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31676 22.12.2017 uuringute aruanne Lätti, P. Aruanne kaevetöödest Lennusadamas 4.-5. aprillil 2017. Uuringut ei olnud nõutud ja seetõttu uuringuluba ei olnud väljastatud. Juhuleid (inimluud). TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31635 27.12.2017 detailplaneering Tallinn Kopli tn 2A//2B, Vana-Kalamaja tn 2E, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailplaneering. Koostaja K-Projekt AS, konsultant Ülle Kadak, arhitekt Inga Orav. Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
31606 15.12.2017 detailplaneering Tallinn Kopli tn 2A//2B, Vana-Kalamaja tn 2E, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailplaneering. Koostaja K-Projekt AS, konsultant Ülle Kadak, arhitekt Inga Orav. Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Huvitatud isik Reval residentsid OÜ.
Kooskõlastan vastavalt Muinsuskaitseameti 05.12.2017 kooskõlastamise komisjoni otsusele, protokoll nr 368.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
31571 11.12.2017 projekti
kooskõlastus
Balti jaama turg. Muudatusprojekt. Uus ukseava. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
31553 06.12.2017 uuringute aruanne Ööbik, P., Reppo, M., Lillipuu, K. KOPLI TN 16, TALLINN ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE. ARUANNE. TALLINN 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31534 05.12.2017 uuringu tegevuskava Ants Kraut. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Kesk-Kalamaja tn 7 kaevetöödel. Tallinn, 05.12.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31453 29.11.2017 projekti
kooskõlastus
T. Puškarjova. Jahu 6 / Väike-Patarei 1 elektrivarustus. 07.11.2017.a. Töö nr PL16-40-216. E-kirjaga. Kooskõlastatud. Eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31425 24.11.2017 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest arheoloogiamälestise asulakoht (13.–16. saj, reg nr 2628) kaitsealas Tallinnas Suur-Patarei 20 kinnistul 16.11.2017. Tartu 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31376 21.11.2017 projekti
kooskõlastus
Äripindadega elamukompleksi püstitamine. Ehitusprojekti eelprojekti staadium. Seletuskiri ja joonised. Töö nr 16-11-4. 13.11.2017. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31375 21.11.2017 projekti
kooskõlastus
KALAMAJA LASTEAED FASSAADI REKONSTRUEERIMINEMINE. Töö nr 06/17. Sh välisvalgustuse projekt. Projekt EHRis. Kultuuriväärtusega leidudest teavitada. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31373 21.11.2017 projekti
kooskõlastus
Sooväli, T. Väike-Patarei tn 1, Jahu tn 6 korterelamud, eelprojekt, töö nr 1611. 14.08.2017. Sh teede ja tehnovõrkude projekt. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti tegevusloaga ettevõttelt (vt ptk 2.2). TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31334 15.11.2017 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Suur-Patarei 20, Tallinn. Tartu 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31250 01.11.2017 projekti
kooskõlastus
Kübbar, K. Kahe korteriga elamu Soo tn 7a. Töö nr 05/15. Sept 2017. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Arheoloogilise uuringu tellimine pole vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31247 31.10.2017 uuringute aruanne Toos, G. & Vedru, G. ARUANNE ARHEOLOOGILISTEST EELUURINGUTEST TALLINNA LOODEPOOLSE EESLINNA (2628) ALAL KOPLI 16 KINNISTUL 2016. AASTAL. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31244 31.10.2017 uuringute aruanne Vedru, G. ARUANNE ARHEOLOOGILISEST JÄRELEVALVEST TALLINNA LOODEPOOLSE EESLINNA (2628) ALAL VANA-KALAMAJA JA TÖÖSTUSE TÄNAVATEL 2016. AASTAL. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31241 30.10.2017 uuringute aruanne Reppo, M. Vana-Kalamaja 9 arheoloogiline järelevalve 3. etapp. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31240 30.10.2017 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest arheoloogiamälestise asulakoht (13.–16. saj, reg nr 2628) kaitsealas Tallinnas Vana- Kalamaja 44/Väike-Patarei 14 kinnistutel 31.08.2017. Tartu 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31239 30.10.2017 uuringute aruanne Bernotas, R. & Randoja, K. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas Võrgu tn 8 (asulakoht, reg nr 2628) 18.10.2016. Tartu 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31236 30.10.2017 uuringute aruanne Bernotas, R. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest arheoloogiamälestis asulakoha (reg nr 2628) muinsuskaitsealas Küti tn 4 kinnistul, Tallinnas 11.10.–12.10.2017. Tartu 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31104 12.10.2017 uuringu tegevuskava Bernotas, R. & Randoja, K. 2017. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628); Küti tn 4 kinnistu, Tallinn. Tartu 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31061 05.10.2017 projekti
kooskõlastus
Tollilao ja büroohoone lammutamine. Ehitusprojekt. Küti tn 2. Töö nr 17022. Tallinn, 2017. Projekt EHRis. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31059 05.10.2017 projekti
kooskõlastus
Köie 18 eskiis. Eskiis TPRis. Võib võtta aluseks edasisel projekteerimisel TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
31040 03.10.2017 projekti
kooskõlastus
V. Andrejev. Vesilennuki tn 7 elektrivarustus. 14.08.17. Töö nr PL16-40-96. Projekt e-kirjaga. Kooskõlastatud. Kultuuriväärtusega leiu ilmnemisel (nt laevavraki kahtlusega objekt) teavitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31008 28.09.2017 projekti
kooskõlastus
Niitla, I. Jahu tn 9 korterelamu side välispaigaldis. Tallinn, 17. august 2017. Projekt EHRis. Arheoloogilise uuringu tellimine pole vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30913 18.09.2017 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise jälgimise programm. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 2589). Kotzebue 1/Põhja pst 7. Tartus, 18. september 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30903 15.09.2017 projekti
kooskõlastus
TÖÖSTUSE 16 KORTERMAJA ARHITEKTUURNE EELPROJEKT. Tallinn, 2017. Töö nr 0716. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30775 31.08.2017 tööprojekti
kooskõlastus
HOONETE Tööstushoone, kuuri, kuuri ja piirdeaia LAMMUTUSPROJEKT Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
30754 28.08.2017 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Vana-Kalamaja 44/Väike-Patarei 14, Tallinn. Tartus, 28. august 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30605 10.08.2017 projekti
kooskõlastus
Telitsa, J. Kinnistu Jahu t 8 kanalisatsiooni liitumisprojekt. Töö nr 20141193. 12.06.2017. a. Kooskõlastatud. Kaevetööd kutsuda jälgima TLPA arheoloog. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30557 02.08.2017 uuringu tegevuskava Kraut, A. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Kesk-Kalamaja tn 7. Tallinn, 31.07.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30423 12.07.2017 projekti
kooskõlastus
Meinart, M. Etapp IV: Vana-Kalamaja tn 9 hoone laiendamise projekt. 03.07.2017. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödel tagada arheoloogiline järelevalve vastavalt seletuskirja p. 2.8.9. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30243 19.06.2017 uuringute aruanne Bernotas, R. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas, Suur-Patarei 13 krundil 2016. aasta mais-juunis. Tartu, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30180 12.06.2017 uuringu tegevuskava Kraut, A. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Kotzebue tn 14. Tallinn, 12.06.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30153 09.06.2017 uuringu tegevuskava Kraut, A. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Vana-Kalamaja tn 6 ja 8. Tallinn, 09.06.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30142 08.06.2017 projekti
kooskõlastus
Hirtentreu, A. Noblessneri staakeltsehh. Lammutusprojekt. Ehitusloa köide. Töö nr 16086. Tallinn, 2017. Projekt EHRis ja paberil. Arheoloogia vt märkus asendiplaanil. Lammutamisel ja tehnovõrkude lahtiühendamisel pole uuring vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30083 01.06.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinn, Kopli t 1 endise Balti jaama turu ehituskonstruktsioonide konserveerimis- ja restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
30077 31.05.2017 uuringu tegevuskava Reppo, M. Kopli tn 16 arheoloogiline järelevalve. Uurimistööde programm. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30038 27.05.2017 uuringute aruanne Kraut, A. Arheoloogilise uuringu aruanne Tallinn Uus-Kalamaja tn 2. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30037 27.05.2017 uuringute aruanne Kraut, A. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Vana-Kalamaja 28b. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30033 27.05.2017 uuringute aruanne Toos, G. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Kopli tänav 1 asuval Jaama turu kinnistul 2016. aastal. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30031 27.05.2017 uuringute aruanne Vedru, G. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest 13.–16. sajandi asulakohal (2598; Soo 7a Tallinn) 2016. aastal. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30016 25.05.2017 uuringute aruanne Reppo, M. Vana-Kalamaja 9 arheoloogiline järelevalve. Aruanne. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29967 projekti
kooskõlastus
Korterelamu ehitusprojekt. Koostanud AB Korrus. Projekt EHRis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
29956 18.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kinnistu Soo tn 10 veevarustuse projekt. Töö nr 20172068. Kooskõlastatud. Kaevetöödest teavitada TLPA MKO arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29926 16.05.2017 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas Vana-Kalamaja 18 kinnistul (asulakoht, reg nr 2628) 28.03.2017. Tartu 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29923 16.05.2017 projekti
kooskõlastus
Oot, Ove. Elamu lammutuse ja tehnovõrkude projekt. Eelprojekt. Töö nr 16-11-1. Tallinn, 25.07.2016. Projekt EHRis. Kinnistul toimuvatel kaevetöödel tagada arheoloogiline järelevalve (sh kanalisatsioonitrassi rajamisel, side- ja elektri puhul pole vajalik). Tänaval toimuvatest kaevetöödest teavitada aegsasti TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29893 11.05.2017 projekti
kooskõlastus
Vana-Kalamaja tn 10, Tallinn. Korterelamu. Ehitusprojekti muudatus. Eelprojekti staadium. 23.03.2017. Arheoloogiaalaseid lisatingimusi pole (uuringud teostatud). TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29867 09.05.2017 projekti
kooskõlastus
Tallinna linn Põhja-Tallinna LO, Uus-Kalamaja tn 13b, Välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Ehitusprojekt. Töö nr 17716. Kaevetöödele tellida arheoloogiline jälgimine/järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29866 09.05.2017 projekti
kooskõlastus
Meinart, M. Vana-Kalamaja tn 9 hoone laiendamise projekt - Etapp III - Kinnistu tehnovõrgud ja katendid. 20.04.2017. Kaevetöödele (sh tehnovõrkude rajamisega seotud) tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29862 08.05.2017 projekti
kooskõlastus
Hoone rekonstueerimine. Põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
29859 08.05.2017 projektieelne
kooskõlastus
Leemet, M.; Saarepera, J. Tööstuse 16, Tallinn. Kortermaja projekt. Eskiis. Tallinn, 2017. Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks TLPA MKO-le. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29688 13.04.2017 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Tööstuse 39 / Kungla 30. Muinasprojekt OÜ. 11.04.2017. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29662 10.04.2017 kooskõlastus Elektrikaablite paiknemine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
29600 03.04.2017 projekti
kooskõlastus
Põhja puiestee T4, Suur Rannavärav 1, Põhja pst 10, Põhja puiestee T2 soojustorustiku renoveerimine. Projekt EHRis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
29540 24.03.2017 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Vana-Kalamaja tn 18. OÜ Arheox. Tartu, 23.03.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29368 28.02.2017 projekti
kooskõlastus
Soo 34 korterelamu. EHRis TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
29358 27.02.2017 uuringute aruanne Toos, G. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinna loodepoolse eeslinna (2628) alal Soo 34 kinnistul 2016. aastal. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29325 26.02.2017 uuringute aruanne Toos, Guido. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinna loodepoolse eeslinna (2628) alal Graniidi 4 kinnistul 2016. aastal. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29323 26.02.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest 13.–16. sajandi asulakohal (2598; Soo tänav 24 Tallinn) 2016. aastal. 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29322 25.02.2017 projekti
kooskõlastus
Suur-Patarei 29 kanalisatsiooni põhiprojekt. Töö nr 2-2017-1. Kooskõlastatud. Arheoloogilise järelevalve tellimine pole vajalik. Kultuuriväärtusega leidudest teavitada. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29208 10.02.2017 projekti
kooskõlastus
P. Kais. Üksikelamu rekonstrueerimine ja abihoone Uus-Kalamaja 13a. Töö nr 8780. Kooskõlastatud. Kaevetöödel ilmnevatest võimalikest kultuuriväärtusega leidudest teavitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29203 09.02.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Kopli tn 2a//2b, Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailplaneeringule. Koostaja Anteris OÜ, Mari Luukas, Sirli Oot. Tellija K-Projekt AS. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, reg-nr 2589, Asulakoht, 13.-16. saj, reg-nr 2628 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
29196 08.02.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn. Muinsuskaitse eritingimused Kopli tn 2a//2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailplaneeringule. Koostaja Anteris OÜ, Mari Luukas, Sirli Oot. Tellija K-Projekt AS. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, reg-nr 2589, Asulakoht, 13.-16. saj, reg-nr 2628.
Kooskõlastan.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
29180 06.02.2017 projekti
kooskõlastus
M. Meinart. Vana-Kalamaja tn 9 hoone laiendamise projekt. 26.01.2017. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29179 06.02.2017 uuringu tegevuskava Vedru, G. Arheoloogiliste uuringute programm Küti tänav 1/Vana-Kalamaja tänav 39 kinnistul kaitsealusel mälestisel 2628, asulakoht 13.–16. saj. 05.02.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29163 02.02.2017 detailplaneering Tallinna Linnahalli ja lähiala Detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
29145 30.01.2017 projekti
kooskõlastus
Nõmm, Madis. Korterelamu osaline rekonstrueerimine. Töö nr A-1673. 30.12.2016. Kooskõlastatud. Arheoloogilist huvi pakkuda võivatest leidudest kaevetöödel teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29129 27.01.2017 detailplaneering Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneering. Töö nr 13161. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
29117 26.01.2017 detailplaneering Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneering.
Uus versioon.
Inventeerija, Triin Talk
29080 22.01.2017 projekti
kooskõlastus
PÕHJA pst JA KALASADAMA tn RISTMIKU REKONSTRUEERIMINE. PÕHIPROJEKT. Töö nr: T02716. Kooskõlastatud. Kõigile kaevetöödele on nõutav tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt. Ajalooliste müüride lammutused kooskõlastada jooksvalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29079 22.01.2017 projekti
kooskõlastus
Võrgu 8 korterelamu välisveevarustus ja kanalisatsioon. Töö nr 17416. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Kuna trassid paiknevad suuresti olemasolevate kohal või läheduses ja arvesse võttes Võrgu 8 toimunud arheoloogiliste eeluuringute tulemusi ilmselt ei ulatuks arheoloogiliselt huvipakkuva kultuurkihini, siis pole arheoloogilise uuringu tellimine vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29076 20.01.2017 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute programm Rumbi tänav 4 kinnistul kaitsealusel mälestisel 2628, asulakoht 13.–16. saj. 19.01.2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29067 18.01.2017 projekti
kooskõlastus
A. Laidoner. Uus-Kalamaja tn 2 kinnistu liitumine elektrivõrguga. 07.12.2016. Kooskõlastatud. Arheoloogilise uuringu tellimine pole vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
29035 12.01.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnahalli kinnistute (Mere pst 18, Mere pst 20, 20B, 20C, 20E, 20D) ning Logi 7 ja Logi 9 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks ja uushoonestuse planeerimiseks. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakonda. Kooskõlastatud vastavalt KKK 20.12.2016 protokollile nr 342. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
29003 06.01.2017 projekti
kooskõlastus
Meinart, Magnar. Vana-Kalama tn 9 hoone osaline lammutus. Lammutusprojekt. Töö nr 04016. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Eritingimusi ei ole. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28991 04.01.2017 uuringu tegevuskava Reppo, M. Vana-Kalamaja 9 arheoloogiline järelevalve. Uurimistööde programm. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28828 13.12.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Vana-Kalamaja tn 10 elektrivarustus. Töö nr PL16-40-24. Kooskõlastatud. Arheoloogilise uuringu tellimine pole vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28753 05.12.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Liitumine elektrivõrguga. Töö nr LP3386. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28752 05.12.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Liitumine elektrivõrguga. Joonis nr LP3388. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28746 05.12.2016 projekti
kooskõlastus
Soo tänav 33 korterelamu ja abihoone. Projekt EHR-is TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28683 24.11.2016 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste eeluuringute programm Soo tänav 24 kinnistul kaitsealusel mälestisel 2628, asulakoht 13.–16. saj. 05.11.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28530 02.11.2016 projekti
kooskõlastus
Karin Tõugu, Mikk Meelak, Aet Ader, Mari Hunt, Kadri Klementi. Suur-Patarei 17 elamu rekonstrueerimine ja laiendamine. Eelprojekt. Kooskõlastatud. Arheoloogilise uuringu tellimine pole vajalik. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28517 31.10.2016 projekti
kooskõlastus
Lennusadama mänguväljaku rajamine. Eelprojekt. Töö nt 09-22/AR. Tallinn 2016, august. Kooskõlastatud. Arheoloogiaalaseid tingimusi ei ole. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28467 21.10.2016 projekti
kooskõlastus
Šultjajev, A. Volta kvartali soojusvarustus. Töö nr 15-029. 07.29.2016. a. Kooskõlastatud. Arheoloogilist huvi pakkuda võivate leidude (inimluud vms) ilmnemisel koheselt peatada töö ja teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28444 18.10.2016 uuringute aruanne Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Tallinnas Vana-Kalamaja 10 krundil. Tartu, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28438 17.10.2016 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo. Arheoloogiliste eeluuringute programm.Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Võrgu tn 8, Tallinn. Tartu, 14.10.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28329 30.09.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Uus-Kalamaja tn 2. Tallinn, 26.09.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28277 22.09.2016 projekti
kooskõlastus
Kotzebue tn 14 elu- ja ärihoone rekonstrueerimine-laiendamine. Projekt TPRis TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
28128 29.08.2016 projekti
kooskõlastus
Uus-Kalamaja 2 korterelamu uusehitis. Eelprojekt. Projekt vanas TPRis TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
28126 26.08.2016 projekti
kooskõlastus
Suur-Patarei tn 13 ehitiste lammutustööde projekt. OÜ E-Inseneribüroo töö nr 16-502. 28.07.2016. Kooskõlastatud. Kaevetöödest teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28088 22.08.2016 uuringu tegevuskava Piirits, P. Arheoloogiline uuring Tallinn Vana-Kalamaja 10 ehitussüvendi rajamisel.Uuringu tegevuskava. 22.08.16. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
28084 22.08.2016 projekti
kooskõlastus
Lennusadama staabihoone projekteerimine. Tehnovõrkude asendiplaan Vesilennuki tn 1 ja Vesilennuki tn (Nurklik, K.) ja kanalisatsiooni pumbamaja kujujoonised (Illaste, P.). Kooskõlastatud. Arheoloogiamälestise olemasolust tulenev tingimus: kaevetöödele, mis ulatuvad üle 1 m sügavusele maapinnast (sh tehnovõrgud ja mahuti), tellida arheoloogiline järelevalve (jälgimine) Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõttelt. Põhjalikumat uurimist vajava kultuurkihi või rajatiste ilmnemisel tuleb need järelevalve käigus jooksvalt läbi uurida. Laevavrakkide ilmnemisel peatada töö ja teavitada koheselt TLPA muinsuskaitse osakonda. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27914 15.07.2016 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogilise järelevalve kava Vana-Kalamaja ja Tööstuse tänavatel tehtavate kaevetööde juures. 14.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27845 06.07.2016 projekti
kooskõlastus
Šultjajev, A. Vana-Kalamaja tn 36 kaugküttetorustik. Töö nt 16009. 21.06.2016. Kooskõlastatud. Arheoloogiaalaseid tingimusi ei esitata. Digiprojekt EHRis. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27768 27.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Põlluveer, J. Kopli 1 keskpingel liitumine. 25.04.16. Proj nr 1569. Kooskõlastatud. Arheoloogiaalaseid tingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27758 22.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Ainumäe, E. Graniidi 25 veevarustuse ja kanalisatsiooni tööprojekt. Proj nr 270516. Mälestise läheduses, kuid kaitsevööndist väljas. Kooskõlastatud. Arheoloogiaalaseid tingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27632 09.06.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Jahu tn 9. Tallinn, 08.06.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27610 08.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Voinitš, Galina. Garaaži Küti 17c ja piirdeaia Vesilennuki 6/8 lammutusprojekt. Tehniline projekt. Töö nr 104. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27608 07.06.2016 projekti
kooskõlastus
Toms, Kätlin. Korterelamu fassaadi- ja katuse rekonstrueerimine ning korteri 7 laiendamine keldrikorruse arvelt. Tallinn, 2015. Töö nr 15053. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27561 01.06.2016 projekti
kooskõlastus
Äripindadega korterelamu eelprojekt. Kopli tn 16. Vanalinna kaitsevöönd ja arheoloogiamälestise kaitsevöönd.
Hoone on võrreldes kehtestatud DP-ga kõrgem, kuna on täpsustatud olemasoleva kõrvalhoone kõrgus ja uushoone on kavandatud sellega sama harjakõrgusega.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27560 01.06.2016 projekti
kooskõlastus
Äripindadega korterelamu eelprojekt. Kopli tn 16. Vanalinna kaitsevöönd ja arheoloogiamälestise kaitsevöönd.
Hoone on võrreldes kehtestatud DP-ga kõrgem, kuna on täpsustatud olemasoleva kõrvalhoone kõrgus ja uushoone on kavandatud sellega sama harjakõrgusega.
Inventeerija, Triin Talk
27556 01.06.2016 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste eeluuringute programm Kopli 16 kinnistul kaitsealuse mälestise Asulakoht 13.-16. sajand kaitsevööndis. Tellija: KMG Inseneriehituse AS, Lumi Capital OÜ. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27515 26.05.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Kungla tn 40. Tallinn, 26.05.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27498 25.05.2016 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo. Arheoloogiliste eeluuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628). Suur-Patarei tn 13, Tallinn. Tartu, 24.05.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27478 20.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Pääro, A. Valgevase 9b elektripaigaldis. Side liitumine. Sidevarustuse asendiplaan. Proj nr 1539. Joon ES01. 02.05.2016. Kooskõlastatud (projekt EHRis). Arheoloogiaalaseid tingimusi pole. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27466 19.05.2016 uuringu tegevuskava Vedru, G. Arheoloogilised eeluuringud Tallinna keskaegse eeslinna (asulakoht 2628) alal Soo tänav 34 kinnistul. Uurimistööde kava. 17.05.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27332 05.05.2016 projekti
kooskõlastus
IT Agentuuri peahoone ESKIISPROJEKT TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
27314 03.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Demidova, I. Maagaasi jaotustorustiku Kalamaja A20 laiendus aadressile Uus-Kalamaja 2, Tallinn. Trassi valik. Töö nr 3560TP/16. Kooskõlastatud. Arheoloogiaalaseid tingimusi pole. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27277 29.04.2016 projekti
kooskõlastus
Niitla, Indrek. Harju mk, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Jahu tn 9 korterelamu. Uusehitis. Eelprojekt. Tallinn, 29. jaanuar 2016. Tellida arheoloogiline eeluuring. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27162 18.04.2016 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste eeluuringute programm Graniidi 4 kinnistul. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27107 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Kopli tn 4a ja 6. Tallinn, 10.04.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27070 05.04.2016 projekti
kooskõlastus
Vana-Kalamaja 28b. Korterelamu eelprojekt. Arhitektid Karli Luik ja Kevin Villem. Täö nr 15-6. Tallinna vanalinna MK ala kaitsevöönd. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27046 31.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
I. Demidova. Kaugküttetorustiku rekonstrueerimine Vana-Kalamaja tn ja Kotzebue tn piirkonnas soojuskambrite B5 ja B5-4 vahel. Tallinn, 19. veebruar 2016.
Kooskõlastatud. Kaevetööde algusest teavitada TLPA arheoloogi.
TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26959 21.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Jelena Laidoner. "Vana-Kalamaja 18" kinnistu liitumine elektrivõrguga. Elektripaigaldise asendiplaan. Joonis nr LP2858-1. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26957 21.03.2016 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Valgevase 9b arheoloogilise järelevalve programm. Tallinn 18.03.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26845 10.03.2016 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste eeluuringute programm Soo tänav 7a kinnistul. 08.03.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26744 22.02.2016 projekti
kooskõlastus
K. Altoja. AJ691 tööst välja viimine, Tallinn, Harjumaa. Asendiplaan. Tööprojekt. Joon nr IP2039-1-1 kuni 1-3. Kooskõlastatud. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26743 22.02.2016 projekti
kooskõlastus
Alajaama nr 4354 üleviimine 10kV toitele, Tallinn, Harjumaa. Elektrivarustuse plaan. Joon nr IP2073-1-1 kuni 1-4. Kooskõlastatud. Kaevetööde algusest Sadama tn teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26615 27.01.2016 uuringu tegevuskava Vedru,Gurly; Toos, Guido. Kopli 1 arheoloogilise järelevalve programm. Agu EMS OÜ. Tallinn, 26.01.2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26407 22.12.2015 uuringu tegevuskava Ants Kraut (Muinasprojekt OÜ). Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Vana-Kalamaja tn 28b. Tallinn, 21.12.2015. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
26035 26.10.2015 detailplaneering Küti 2 ja 4 kinnistute Detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
26034 26.10.2015 detailplaneering Tallinn Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering. Koostaja Linnaruumi OÜ, projektijuht Liina Ratas. Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet, huvitatud isik BIH Küti OÜ.
Ala asub arheoloogiamälestisel, reg -nr 2628 , Asulakoht 13- -16- saj, ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala, reg -nr 2589, kaitsevööndis.
Kooskõlastan.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
25997 20.10.2015 projekti
kooskõlastus
Ins. A. Šultjajev. Valgevase tn 9b soojusvarustus. Kaugküttetorustiku asendiplaan. Töö nr 15-021. Leht ST-1. 19.10.2015. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
25989 19.10.2015 kooskõlastus Staapli tn 3,4,8,12,T2 äripindadega kortermajad TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
25916 10.10.2015 projekti
kooskõlastus
Valgevase 9b elektripaigaldis. Kesk- ja madalpinge kaabelliinide ümbertõstmine. Projekteerija A. Pääro. Tööprojekt. OÜ Perton Ehitus. Proj. nr 1539. Tellida kaevetöödele arheoloogiline järelevalve. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
25910 05.10.2015 projekti
kooskõlastus
Tallinnas, Valgevase tn 9b kinnistul asuva hoone lammutusprojekt. Töö nr P280715. Koostaja Aivar Tammik TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
25856 28.09.2015 uurimistööde
programm
Vana-Kalamaja 10.12, Kesk-Kalamaja 13 eeluuringute programm. Tellija Larsen kinnisvara OÜ. Arheoloog Gurly Vedru, tegevdirektor Guido Toots Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25845 27.09.2015 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Suur-Laagri 12 arheoloogiamälestisel asulakohal nr 2628. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 23.09.2015. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
25800 21.09.2015 projekti
kooskõlastus
Kungla tn 40 kinnistu veevarustuse, kanalisatsiooni ja teede projekteerimise projekt. Proj. veetorustik ja kanalisatsioonitorustik. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
25659 31.08.2015 projekti
kooskõlastus
Elektrimontaažitsehhi, puidukuivati, estakaadihoone ja lao lammutustööde projekt. Töö nr 0048. Projekteerija Sergei Anissimov. Vastutav spetsialist Irina Orlova. Tellija OÜ Formet Grupp TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
25602 24.08.2015 projekti
kooskõlastus
Salme 41 korterelamu pööningu väljaehitamise eelprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
25600 24.08.2015 projekti
kooskõlastus
Volta tehase kontorihoone. Tööstuse 47, Põhja-Tallinn. Fassaadi korrastustööd. Eelprojekt. Tellija AS Volta. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
25482 projektieelne
kooskõlastus
Balti jaama turg. Kopli tn 1, Tallinn. Eelprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25465 27.07.2015 projektieelne
kooskõlastus
Arhitektuurne osa. Eskiisprojekt. Balti jaama turg. Kopli tn 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25392 13.07.2015 projekti
kooskõlastus
Soo tn 1B/-1B/7 1B/6 hooneosa äriruumi nr 87 ümberehituse ehitusprojekt. Tellija UBI Grupp OÜ. Arhitektuuribüroo M. Laikask UÜ. Vastutav spetsialist Hillar Rink. Töö nr 27-13-ML. Eelprojekt TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
25373 09.07.2015 projekti
kooskõlastus
Vanasadama laevadelt reovee vastuvõtmise torustiku projekteerimine. Vanasadam/Sadama tn, Tallinn. Põhiprojekt. Projektijuht Loit Munter. Töö nr 15240-0065 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25372 09.07.2015 trassi kooskõlastus Kortereramu Kalamajja. Tööstuse 39 Põhja-Tallinn. Eelprojekt. Koostanud OÜ ROK-Projekt- Töö nr 2015/08 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25357 07.07.2015 projekti
kooskõlastus
Graniidi tn 4, Tallinn üksikelamu ehitusprojekt. Eelprojekt. Töö nr 1405. Peaprojekteerija Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX Osaühing Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25125 04.06.2015 projekti
kooskõlastus
Korterelamute püstitamine Valgevase tn. 9B, Tallinn. Eelprojekt. Teostada tuleb arheoloogilised eeluuringud. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25047 21.05.2015 trassi kooskõlastus Alajaamade nr 1169 ja 205 vahelised kaabellinid, Tallinn. Projekti muudatus. Estonia pst 4 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
25024 18.05.2015 trassi kooskõlastus Soo tn 1a elektrivarustus.. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
24993 14.05.2015 projektieelne
kooskõlastus
Tööstuse tn 39 korterelamu eskiisprojekt. Toomas Tamla
24872 27.04.2015 projekti
kooskõlastus
Tööstuse tn 2 korterelamu katuse rekonstrueerimise põhiprojekt. Toomas Tamla
24857 24.04.2015 uuringute aruanne Ü. Tamla, T. Toome. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas Kalamaja asumis Jahgu tn 1a kinnistul. Toomas Tamla
24831 21.04.2015 projekti
kooskõlastus
Kaupluse rekonstrueerimine ja laiendamine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
24815 20.04.2015 projekti
kooskõlastus
Büroopindadega korterelamute muudatusprojekt. Küti tn 2a, Vana-Kalamaja tn 41, 43 ja 45 Tallinn Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
24761 16.04.2015 projekti
kooskõlastus
Soo tn 50/ hoovimaja rekonstruktsiooni- ja laiendusprojekt. Vundamendi soojustamine. Toomas Tamla
24689 06.04.2015 trassi kooskõlastus Tallinn Graniidi tn 4 elamu välisgaasitorustik. Toomas Tamla
24633 26.03.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Äripindadega korterelamu. Kaevetööde ajaks tuleb tellida arheoloogiline järelevalve. Toomas Tamla
24631 26.03.2015 projektieelne
kooskõlastus
Vana-Kalamaja 23/25 korterelamu eelprojekt Toomas Tamla
24560 16.03.2015 projekti
kooskõlastus
Küti tn 2E alajaama asendamine, Küti tn 2, 2A, Vana-Kalamaja tn 41, 43, 45 elektrivarustus Toomas Tamla
24527 09.03.2015 trassi kooskõlastus Jahu tn 9 elektrivarustus. Toomas Tamla
24522 09.03.2015 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Põhja pst 31a 2014. aastal. Tallinna 2015. Toomas Tamla
24504 06.03.2015 projektieelne
kooskõlastus
Soo tn 3b kortermaja katusekorruse ja fassaadide rekonstruktsioon Toomas Tamla
24496 05.03.2015 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Kotzebue tn ja Vana-Kalamaja tn vahelise kvartali detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
24493 05.03.2015 projektieelne
kooskõlastus
Salme tn 34/2 korterelamu rekonstruktsioon. Eskiis Toomas Tamla
24488 05.03.2015 trassi kooskõlastus Niine tn 6a elektrivarustus Toomas Tamla
24472 03.03.2015 projektieelne
kooskõlastus
Vana-Kalamaja 48/Duur-Patarei 27 kinnistu hoonestus. Eelprojekt. Toomas Tamla
24379 16.02.2015 trassi kooskõlastus Jahu tn 7d elektrivarustus. Toomas Tamla
24311 06.02.2015 uurimistööde
programm
Arheoloogiline eeluuring Tallinnas Vana-Kalamaja tn 48 krundil. Rajatakse neli eeluuringušurfi arheoloogilise kultuurkihi olemasolu selgitamiseks. Toomas Tamla
24260 29.01.2015 trassi kooskõlastus Vana-Kalamaja 36 elektrivarustus. Toomas Tamla
24229 26.01.2015 projekti
kooskõlastus
Niine tn krundi heakorrastus. Toomas Tamla
24222 23.01.2015 projekti
kooskõlastus
Korterelamu hoovimaja rekonstrueerimise projekt. Toomas Tamla
24100 09.01.2015 trassi kooskõlastus Tehnovõrgud Toomas Tamla
24033 23.12.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Kopli tn 1 Balti jaama turu kinnistu rekonstrueerimise muinsuskaitse eritingimused. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
23882 28.11.2014 projektieelne
kooskõlastus
Korterelamu ehituse eelprojekt. Toomas Tamla
23870 27.11.2014 trassi kooskõlastus Jahu tn 1a elektrivarustus. Toomas Tamla
23836 20.11.2014 trassi kooskõlastus Vana-Kalamaja 41, 43, 45 ja Küti tn 2a kinnistute siseste ja väliste tehnovõrgud. Toomas Tamla
23726 05.11.2014 projekti
kooskõlastus
Elamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Toomas Tamla
23694 31.10.2014 trassi kooskõlastus Tööstuse tn 35 elektrivarustus Toomas Tamla
23692 29.10.2014 projektieelne
kooskõlastus
Valgevase tn 9b kortermajade eskiisprojekt. Arheoloogilised eeluuringud. Toomas Tamla
23678 27.10.2014 uuringute aruanne Tarvi Tooma, Ain lavi. Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas Kalamaja asumis Soo tn 40 kinnistul. Tallinn 2014. Toomas Tamla
23676 27.10.2014 trassi kooskõlastus Suur-Laagri tänava elektrikaabli asendamine liinipinge muutmiseks. Toomas Tamla
23521 30.09.2014 uuringute aruanne A. Kalm. Arheoloogilised eeluuringud Tallinnas Kalamajas Niine 6a kinnistul. Tallinn 2014. Toomas Tamla
23505 29.09.2014 trassi kooskõlastus Tallinn. Suur-Laagri tn 12 gaasivarustus. Toomas Tamla
23404 15.09.2014 trassi kooskõlastus Kalaranna tänava soojatorustiku projekt. Kõigi lahtisel meetodil tehtavatel kaevetöödel peab olema tagatud arheoloogiline järelevalve. Toomas Tamla
23387 11.09.2014 projektieelne
kooskõlastus
Jahu tn 1a korterelamu arhitektuuri osa eelprojekt. Toomas Tamla
23359 08.09.2014 detailplaneering Tallinn, Soo tn 56 detailplaneeringu eskiis. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
23334 02.09.2014 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Soo tänav 56 detailplaneeringu eskiis. Võib võtta aluseks planeerimisel. Inventeerija, Triin Talk
23322 01.09.2014 trassi kooskõlastus Vibu tn 2,4,6,8,10 elektrivarustus Toomas Tamla
23321 01.09.2014 trassi kooskõlastus Köie tn 6a elektrivarustus. Toomas Tamla
23296 28.08.2014 projektieelne
kooskõlastus
Kungla tn 40 korterelamu. Eeslprojket. Enne pinnasetööde algust viia läbi arheoloogilised eeluuringud. Toomas Tamla
23193 07.08.2014 projekti
kooskõlastus
Soo tn 22 üksikelamu rekonstrueerimisprojekt. Muudatusprojekt. Toomas Tamla
23189 07.08.2014 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn Kopli tn 4a ja Kopli tn 6 äripindadega korterelamud. Eskiisprojekt Toomas Tamla
23167 04.08.2014 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn Niine tn 6a elu- ja ärihoone. Eelprojekt. Toomas Tamla
23166 04.08.2014 projektieelne
kooskõlastus
Korterelamu Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas Suur-Laagri 12. Toomas Tamla
23044 14.07.2014 detailplaneering Kalaranna 28 ja Vesilennuki 4 kinnistute detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
23014 10.07.2014 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn, Suur-Patarei 17 elamu rekonstrueerimise ja laiendamise eskiisprojekt. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
22968 03.07.2014 projektieelne
kooskõlastus
Jahu tn 1a korterelamu eskiisprojekt TKVA spetsialist, Anneli Jüristo
22956 03.07.2014 projekti
kooskõlastus
Vibu tn 2, 4, 6, 8, 10 korterelamute ehitusprojekt TKVA spetsialist, Anneli Jüristo
22949 03.07.2014 trassi kooskõlastus Kungla tn 51 elektrivarustus. Toomas Tamla
22924 projekti
kooskõlastus
Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis paikneva ehitise fassaadi rekonstrueerimisprojekt. Projekt ei ole arhiveeritud TKVA arhiivis vaid on olemas Linnaplaneerimise Ameti arhiivis.
22868 19.06.2014 uurimistööde
programm
A. Kalm, G. Toos. Arheoloogilised eeluuringud Tallinnas Kalamajas Niine tn 6a kinnistul. Uurimistööde programm. Tallinn 2004. Toomas Tamla
22807 12.06.2014 trassi kooskõlastus Keskkütte trassi ehitus. Kaevetöödel tagada arheoloogiline järelevalve. Toomas Tamla
22805 12.06.2014 uurimistööde
programm
Ü. Tamla. Jahu tn 1a kinnistu arheoloogiliste eeluuringute programm. Tallinn 2014. Toomas Tamla
22695 29.05.2014 projektieelne
kooskõlastus
Elamu rekonstrueerimine ja laiendamine. Jahu tn 3 Tallinnas. Toomas Tamla
22418 17.04.2014 trassi kooskõlastus Sidekaabli projekt. Toomas Tamla
22376 10.04.2014 trassi kooskõlastus Ärihoone veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude projekt. Toomas Tamla
22364 projektieelne
kooskõlastus
Põhja pst 27a, Tallinn. Sanitaartehnilised välisvõrgud. Põhja pst 27a hoone kanalisatsiooniliitumine Tallinna Vesi AS liitumispunktiga kinnistu kagunurgas. Kaevetöödel nõutavad arheoloogilised uuringud (meetod: järelevalve).
22350 07.04.2014 projekti
kooskõlastus
Korterelamu ja ühepereelamu eskiisprojekt. Enne mistahes pinnasetööde algust viia krundil läbi arheoloogilised eeluuringud. TKVA spetsialist, Anneli Jüristo
22299 31.03.2014 detailplaneering Tallinn, Uus-Kalamaja 2 ja 4 kinnistute detailplaneering. Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, asulakoht. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
22288 27.03.2014 detailplaneering Tallinna linn Põhja-Tallinn Uus-Kalamaja 2 ja 4 kinnistute detailpaneering. Koostaja Kootplaan OÜ. Tellija Pallemer OÜ. Asulakoht, reg nr 2628.
Kooskõlastada.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
22250 24.03.2014 trassi kooskõlastus Sidekaabli projekt. Toomas Tamla
22217 17.03.2014 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trass. Arheoloogilisi eritingimusi ei esitata. Toomas Tamla
22150 10.03.2014 uuringute aruanne Anneli Kalm, Monika Reppo. Arheoloogilised eeluuringud Tallinnas Vana-Kalamaja tn 41, 43, 45 ja Küti tn 2a. Tallinn 2014 Toomas Tamla
22132 06.03.2014 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trass. Toomas Tamla
22130 06.03.2014 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trass. Kaevetööde algusest teatada TKVA arheoloogile. Toomas Tamla
22119 03.03.2014 trassi kooskõlastus Veevarustus ja kanalisatsioon. Toomas Tamla
22093 27.02.2014 trassi kooskõlastus Soo tn 40 elektrivarustuse projekt. Toomas Tamla
21898 22.01.2014 detailplaneering Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneering. Enne tööde algust teha arheoloogilised eeluuringud. Toomas Tamla
21892 20.01.2014 detailplaneering Tallinn, Põhja-Tallinn. Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneering. Koostaja K-Projekt AS, projektijuht Jüri Mirme, arhitekt Inga Orav. Huvitatud isik AS Arealis. Asulakoht, reg nr 2628, Tallinna vanalinna muinsuskaitseala, reg nr 2589, kaitsevöönd.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Merle Kinks
21832 09.01.2014 projektieelne
kooskõlastus
Üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine. Toomas Tamla
21823 06.01.2014 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trass. Toomas Tamla
21787 19.12.2013 projektieelne
kooskõlastus
Korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine. Eelprojekt. Toomas Tamla
21705 09.12.2013 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trassi projekti korrigeerimine. Eritingimusi ei esitata. Toomas Tamla
21686 uurimistööde
programm
Arheoloogilised eeluuringud Tallinnas Kalamaja Vana-Kalamaja tn 41-45 ja Küti tn 2a.
21680 03.12.2013 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn Vana-Kalamaja 39/Küti tn 1 korterelamute ehitusprojekt eelprojekti staadiumis. Toomas Tamla
21668 trassi kooskõlastus Vee- ja kanalisatsioonitrassi projekti korrigeerimine.
21540 11.11.2013 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trass. Toomas Tamla
21429 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn, Kotzebue 14 büroohoone laiendus ja rekonstrueerimine.
21426 24.10.2013 trassi kooskõlastus Kotzebue tn 29-33 hoonete välisvõrkude rekonstrueerimine. Toomas Tamla
21332 09.10.2013 uuringute aruanne Ain Lavi. Arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas Kalamaja linnaosas Valgevase 11a kinnistul ajavahemikus 28.06-3.07.2012.q.. Tallinn 2013. Toomas Tamla
21324 07.10.2013 trassi kooskõlastus Küttetorustik kinnistu Vana-Kalamaja tn 21 soojavarustuseks. Toomas Tamla
21265 27.09.2013 detailplaneering Tallinna Põhja-Tallinna linnaosa tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering, Toomas Tamla
21263 27.09.2013 detailplaneering Tallinn Põhja-Tallinna linnaosa Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering. Indrek Puusepp, Kätlin Mänd (Osaühing Puusepp & Mänd, töö nr 25-07-2012). 30.06.2012.

Muinsuskaitselised kitsendused esitatud seletuskirjas lk 11 ja põhijoonisel: "Kuna planeeritav krunt asub arheoloogiamälestise (asulakoht, 13.-16. sajand, registri nr 2628) kaitsevööndis, tuleb enne mistahes ehitusega seotud pinnase- või kaevetöid kinnistul läbi viia arheoloogiline eeluuring võimaliku arheoloogilise kultuurkihi olemasolu ja laadi selgitamiseks. Eeluuringud tuleb tellida Muinsuskaitseameti tegevusluba omavalt firmalt. Uuringute põhjal selgitatakse ulatuslikumate arheoloogiliste kaevamiste või arheoloogilise järelevalve vajadus edasistel töödel."
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
21171 16.09.2013 trassi kooskõlastus Gaasijaotustrustik kinnistule Vana-Kalamaja 31, Tallinn Toomas Tamla
21076 02.09.2013 trassi kooskõlastus Vabriku tn 3 elamu sidevarustus Tallinnas. Toomas Tamla
21053 28.08.2013 uurimistööde
programm
A. Lavi. Soo tn kinnistu arheoloogiliste eeluuringute programm. Tallinn 2013. Krundile kaevatakse 3 proovišurfi. Toomas Tamla
21018 22.08.2013 trassi kooskõlastus Korterelamu liinipinge muutmine. Kaabli paigaldus. Toomas Tamla
20788 15.07.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Uuselamu projekt. Eeluuringute tulemusel 19. saj-st varasema kultuurkihi jälgi ei tuvastatud. Toomas Tamla
20740 uurimistööde
programm
A. Lavi. Vana-Kalamaja 21 kinnistu arheoloogiliste eeluuringute programm.
Rajatakse käsitsi kaevates 4 eeluuringute auku võimaliku kultuurkihi olemasolu ja iseloomu tuvastamiseks.
20541 13.06.2013 detailplaneering Tallinna Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja 11, 13, 13a-b, 15, 15a-b kinnistute detailplaneering. Enne mistahes ehitus või pinnasetööde algust viia kinnistul läbi arheoloogilised eeluuringud. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
20540 13.06.2013 projekti
kooskõlastus
Jaotusalajaama nt 148 rekonstrueerimine. Toomas Tamla
20529 11.06.2013 detailplaneering Tallinn Põhja -Tallinna linnaosa, Soo tn 46, 46A, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13A, 13B, 15, 15A, 15B kinnistute ning lähiala detailplaneering.
Muinsuskaitseamet ei rakenda muinsuskaitse eritnigimuste nõuet, kuna tegemist on arheoloogiamälestisel asuva alaga ja Tallinna Vanalinna muinsuskaitseala,kaitsevööndiga, kus kavandav ei varja vaateid vanalinnale.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Merle Kinks
20469 05.06.2013 projekti
kooskõlastus
Kotzebue tn 8 kinnistu õueala heakorra ja soklikorruse rekonstruktsiooni projekt. Toomas Tamla
20455 04.06.2013 projekti
kooskõlastus
Ühepereelamu ehitusprojekt eelprojekti staadiumis. Tallinn Salme tn 40. Toomas Tamla
20134 25.04.2013 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trass Põhja pst-lt Logi tänavale. Toomas Tamla
20130 25.04.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Vana-Kalamaja 36 korterelamu. Eelprojekt. Toomas Tamla
19995 03.04.2013 detailplaneering Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering. Eskiis Toomas Tamla
19990 02.04.2013 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Tallinna Põhja-Tallinna linnaosa Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering - eskiis. Koost. Indrek Puusepp, Kätlin Mänd (OÜ Puusepp & Mänd, töö nr 25-07-2012). Vääna-Jõesuu, 04.10.2012.

DP ala paikneb mälestise kaitsevööndis. Muinsuskaitselised kitsendused esitatud seletuskirjas lk 2, 7 ja 12. Enne pinnase- ja kaevetöid tuleb läbi viia arheoloogilised eeluuringud, millega selgitatakse välja edasiste uuringute vajadus ja maht.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
19975 01.04.2013 projektieelne
kooskõlastus
Vana-Kalamaja tn 46 elamu raestaureerimis-rekonstrueerimise projekt. Eelprojekti staadium Toomas Tamla
19964 28.03.2013 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trass Toomas Tamla
19957 27.03.2013 detailplaneering Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu eskiis. Toomas Tamla
19954 26.03.2013 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu eskiis. Koost. Merike Rannu, Ülle Kadak, Jüri Mirme, Inga Orav (K-Projekt AS, töö nr 12045). Tallinn, 2013.
Seletuskirja peatükis 4.1.6 on määratletud arheoloogiliste eeluuringute teostamise kohustus ehitusprojekti staadiumis.
Kooskõlastan eskiisi. Arheoloogiliste eeluuringute tulemustest lähtuvalt otsustatab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet edasiste arheoloogiliste uuringute vajaduse.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
19941 25.03.2013 trassi kooskõlastus Valgevase tn 11a soojatorustik. Toomas Tamla
19901 18.03.2013 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Isikliku kasutusõiguse seadmine Kotzebue tn 6a kinnisasjale. Toomas Tamla
19900 18.03.2013 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Seisukoht isikliku kasutusõigusega koormatava ala taotlusele. Toomas Tamla
19713 14.02.2013 trassi kooskõlastus Gaasitrassi rekonstrueerimine. Toomas Tamla
19548 14.01.2013 detailplaneering Graniidi tn 4 kinnistu detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
19540 14.01.2013 detailplaneering Tallinn Graniidi t 4 kinnistu detailplaneering, arheoloogiamälestis Asulakoht, reg nr 2628, Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, reg nr 25989.
Koostaja arhitekti- ja inseneribüroo OÜ ARX, projekti peaarhitekt Ilmar Heinsoo, kinnistu omanikud Aada Saks, Hendrik Saks.
Vastavalt kultuuriministri 11.07.2011 määrusele nr 13 paragrahv 5 p 3 ja 4 Muinsuskaitseamet ei rakenda muinsuskaitse eritingimuste nõuet detailplaneeringule.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Merle Kinks
19534 10.01.2013 trassi kooskõlastus Soo tn 8a elektrivarustus Toomas Tamla
19487 03.01.2013 trassi kooskõlastus Elektrikaabel ja kilp Toomas Tamla
19300 26.11.2012 projekti
kooskõlastus
Vibu tn 3/ korterelamute eelprojekt. Toomas Tamla
19193 12.11.2012 detailplaneering Vana-kalamaja 23 ja 25 detailplaneering Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
19146 05.11.2012 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trass. Toomas Tamla
19139 02.11.2012 projektieelne
kooskõlastus
Vibu tn 3//5 korterelamud, eskiisprojekt Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
19058 22.10.2012 trassi kooskõlastus Soo, Vana-Kalamaja ja Väike-Laagri tn elektrivõrgu rekonstrueerimine. Toomas Tamla
19037 18.10.2012 detailplaneering Tööstuse 31 detailplaneering, areholoogiamälestise kaitsevöönd Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
18861 18.09.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
A. Lavi, T. Toome. Aruanne arheoloogilistest jrelevalvetöödest Tallinnas Kalamaja asumis Suur-Patarei 23a kinnistul. Tallinn 2012. Toomas Tamla
18706 03.09.2012 trassi kooskõlastus Valgevase 11a korterelamu vee ja kanalisatsioonitrass. Toomas Tamla
18686 30.08.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Soo tn teekatete rekonstrueerimise tööprojekt. Toomas Tamla
18572 07.08.2012 projekti
kooskõlastus
Üksikelamu rekonstrueerimis projekt. Toomas Tamla
18432 09.07.2012 projekti
kooskõlastus
Krundi piirdeaia projekt. Toomas Tamla
18388 02.07.2012 projekti
kooskõlastus
Vana-Kalamaja 21 büroo- ja ärihoone. Toomas Tamla
18369 28.06.2012 uurimistööde
programm
A. Lavi. Valgevase 11a kinnistu arheoloogiliste eeluuringute programm.. Tallinn 2012. Toomas Tamla
18350 25.06.2012 trassi kooskõlastus Elamu gaasitarne torustiku projekt. Toomas Tamla
18218 11.06.2012 trassi kooskõlastus Volta - Elektrijaama - Ranna 110 kV kaabelliinide rekonstrueerimine. Tallinn, Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosa. Toomas Tamla
18196 07.06.2012 trassi kooskõlastus Soo tn gaasitrassi rekonstrueemine. Toomas Tamla
18176 05.06.2012 uuringute aruanne Lisa arheoloogilistele eeluuringutele Tallinna uue raehoone krundil Põhja pst ääres. Šurfide 2 ja 3 aruanne ( R. Nurk, V. Kadakas, G. Toos). Radiosüsiniku analüüsid. Tallinn 2011 Toomas Tamla
18132 31.05.2012 detailplaneering TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
18127 31.05.2012 trassi kooskõlastus Rajatava korterelamu elektrikaabli trass. Toomas Tamla
18099 28.05.2012 trassi kooskõlastus Elektrikaabli trassi rekonstrueerimine. Toomas Tamla
18064 21.05.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
17901 26.04.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Kultuurikatla TÖÖPROJEKT- EHITUSPROJEKT kaust I, II, III, IV TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
17820 16.04.2012 trassi kooskõlastus Vanasadama laevade reovee kanalisatsiooni projekt Toomas Tamla
17814 16.04.2012 projekti
kooskõlastus
Korterelamute ehitusprojekt. Toomas Tamla
17798 12.04.2012 projekti
kooskõlastus
Üksikelamu rekonstrueerimine. Ehitusprojekt. Toomas Tamla
17794 12.04.2012 projekti
kooskõlastus
Korterelamu Soo tn 40. Eelprojekt. Toomas Tamla
17785 12.04.2012 projekti
kooskõlastus
Korterelamute eelprojekt. Toomas Tamla
17761 09.04.2012 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Vana -Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistute detailplaneering
Eskiis
TKVA arhiiv
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
17607 15.03.2012 trassi kooskõlastus Kaablitrassi uuendamine. Toomas Tamla
17342 14.02.2012 detailplaneering Graniidi tn 4 kinnistu detailplaneeringu eskiis, kooskõlastus märkusega Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17328 10.02.2012 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Graniidi tn 4 kinnistu detailplaneeringu eskiisMärkus
võtta aluseks edasisel projekteerimisel ja arvestada TKVA kirjas 08.02 2012 nr 4-2/99-2 toodud märkusega
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
17326 10.02.2012 detailplaneering Kopli tn 16 ja Vabriku tn 5 kinnistute detailplaneering. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17302 07.02.2012 detailplaneering Tallinn, Põhja-Tallinn
Kopli tn 16 ja Vabriku tn 5 kinnistute detailplaneering
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
17234 30.01.2012 trassi kooskõlastus Veetrassi rajamine. Toomas Tamla
17203 25.01.2012 detailplaneering Vana-Kalamaja 48 / Suur-Patarei 27 kinnistu detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17195 25.01.2012 detailplaneering Vana - Kalamaja tn 48/ Suur-Patarei tn 27 kinnistu detailplaneering Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
17174 23.01.2012 detailplaneering Telliskivi 60 ja 60E ning lähiala DETAILPLANEERING. TELLISKIVI LOOMELINNAKU ALA. TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
16996 20.12.2011 uuringute aruanne R. Nurk, V. Kadakas, G. Toos. Arheoloogilised eeluuringud Tallinna uue raehoone krundil Põhja pst ääres. Šurfide 2 ja 3 aruanne. Tallinn 2011 Toomas Tamla
16974 15.12.2011 trassi kooskõlastus Veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamine Kalarann tn 1 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni küsimuse lahendamiseks. Toomas Tamla
16859 29.11.2011 projekti
kooskõlastus
Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone krundil paiknevate kommunikatsioonide ümbertõstmise ehitusprojekt. Projekt hõlmab Põhja pst, Rumbi tn, Kalasadama tn ja Linnahalliga piirneva ala. Toomas Tamla
16808 21.11.2011 detailplaneering Detailplaneeringu eskiis äri- ja eluhoone ehitamiseks. Toomas Tamla
16698 31.10.2011 projekti
kooskõlastus
Korterelamu eelprojekt. Enne kaevetööde algust viia läbi arheoloogilised eeluuringud. Toomas Tamla
16696 31.10.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Küti 2a, Vana-Kalamaja 41, 43, 45 Büroodega korterelamud EELPROJEKT TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
16540 06.10.2011 trassi kooskõlastus Elektrikaabli rekonstrueerimine. Arheoloogilisi eritingimusi ei esitata. Toomas Tamla
16422 16.09.2011 projekti
kooskõlastus
Korruselamu rakonstrueerimise eelprojekt. Toomas Tamla
16387 12.09.2011 projekti
kooskõlastus
Korterelamu ehitusprojekt. Enne mistahes kaevetööde algust tuleb alal läbi viia arheoloogilised eeluuringud Toomas Tamla
16311 31.08.2011 detailplaneering Jahu tn 1A ja 3B kinnistute detailplaneering TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
16305 31.08.2011 detailplaneering Jahu tn 1A ja 3B kinnistute detailplaneering
TKVA arhiiv
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
16244 18.08.2011 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Rannamäe tee 3a
Remont-restaureerimine hotelliks
Ehitusprojekt eskiisprojekti staadiumis
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
16228 17.08.2011 detailplaneering Suur-Laagri tn 7 kinnistu detailplaneering Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
16135 03.08.2011 uuringute aruanne Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
16115 29.07.2011 uurimistööde
programm
Arheoloogiliste eeluuringute programm Tallinna linnahalli esisele platsile ja selle juures olevasse autoparklasse. Kaevatakse 3-4 proovišurfi kultuurkihi olemasolu ja iseloomu tuvastamiseks. Toomas Tamla
16056 19.07.2011 trassi kooskõlastus Kanalisatsioonitrassi kaevamine Köie tänaval, alates Köie ja Noole tn ristmikust kuni Köie ja Vana-Kalamaja tn ristmikuni. Uus torustik jälgib vana kanalistsioonitorustiku kulgemist ja paigaldatakse samale sügavusele. Toomas Tamla
16001 11.07.2011 projekti
kooskõlastus
Korterelamu rekonstrueemisprojekt koos keldrikorruse kasutuselevõtuga. Toomas Tamla
15960 05.07.2011 trassi kooskõlastus Elektrikaabli vahetus. Toomas Tamla
15952 04.07.2011 detailplaneering Suur-Laagri tn 7 kinnistu detailplaneering. Toomas Tamla
15943 30.06.2011 uurimistööde
programm
Arheoloogiline järelevalve elektrikaabli trassi kaevamisel. Toomas Tamla
15914 22.06.2011 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Korterelamu Soo tn 40 eskiisprojekt. Vajalik viia läbi arheoloogilised eeluuringud. Toomas Tamla
15714 26.05.2011 uurimistööde
programm
Ain Lavi. Arheoloogiline järelevalve Uus-kalamaja 10 kinnistul. Toomas Tamla
15698 26.05.2011 projekti
kooskõlastus
Admiraliteedi basseini ja Kai tn vaheline äri- ja elamukvartal. 1. etapp. Maa-alune parkla ja äripinnad. Toomas Tamla
15684 25.05.2011 detailplaneering Pirita tee 28 kinnistu ja Maarjaheina tänava äärsete kruntide ning lähiala detailplaneering //DP- 028120
TKVA arhiiv
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
15513 25.04.2011 trassi kooskõlastus Soo tn vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Toomas Tamla
15480 18.04.2011 trassi kooskõlastus Ajutine elektrikaabli paigaldus Põhja pst 33a. Toomas Tamla
15442 11.04.2011 trassi kooskõlastus Vee- ja kanalisatsioonitrassi kaevamine Tallinnas piki Kuunari tänavat. Kaevetööde algusest teavitada TKVA arheoloogi. Toomas Tamla
15429 06.04.2011 detailplaneering Soo tn 34 kinnistu detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
15393 31.03.2011 detailplaneering Tallinn Soo tn 34 kinnistu detailplaneering
TKVA arhiiv
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
15377 29.03.2011 uuringute aruanne A. Lavi, T. Toome. Arheoloogilised eeluuringud Tallinna Kalamajas Põhja pst 17/Soo tn 1 kinnistul 31.05. - 7.06. 2010. a. Tallinn 2011. Toomas Tamla
15344 21.03.2011 detailplaneering vana-Kalamaja tn 8, 10, kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12/kesk-Kalamaja tn 15 kruntide ning lähiala detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
15316 18.03.2011 detailplaneering Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12/ Kesk-Kalamaja tn 15 kruntide ning lähiala DP
TKVA arhiiv
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
15278 11.03.2011 detailplaneering Suur-Laagri tn 7 kinnistu detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
15190 23.02.2011 detailplaneering Kotzebue tn ja Vana-Kalamaja tn vahelise kvartali detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
15131 10.02.2011 projekti
kooskõlastus
Uus-Kalamaja tn 10 ehitusprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
14897 20.12.2010 detailplaneering Niine tn 15 kinnistu detailplaneering TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
14881 17.12.2010 detailplaneering Niine tn 15 kinnistu detailplaneering
TKVA arhiiv
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
14780 30.11.2010 uuringute aruanne R. Nurk, V. Kadakas. Täiendavad arheoloogilised eeluuringud Skoone bastionist kirde pool asuval alal (Põhja pst 31 ja 33 vahelisel haljasalal). Aruanne. Tallinn 2010 Toomas Tamla
14726 22.11.2010 trassi kooskõlastus Elektrikaablite paigaldus Tallinna Kultuurikatla alal Põhja pst 27a, 27, 29, 33 ning Kalasadama 8. Kaablikraavi sügavus 1,5-2 m. Kaablikaevude sügavus kuni 2,5 m. Enne kaevetööde algust tellida arheoloogiline järelevalve, vajadusel tellida arheoloogilised uuringud. Toomas Tamla
14412 30.09.2010 trassi kooskõlastus Elektrikaablite paigaldus Tallinna Kultuurikatla alal Põhja pst 27a, 27, 29, 33 ning Kalasadama 8. Kaablikraavi sügavus kuni 1 m. Kaevetööde ajaks kutsuda kohale arheoloog, vajadusel tellida arheoloogilised uuringud. Toomas Tamla
14349 22.09.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Kultuurikatel. II osa restaureerimine PÕHIPROJEKT TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
14120 09.08.2010 detailplaneering Soo tn 17/Vana-Kalamaja tn 27, TALLINN Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
13942 07.07.2010 detailplaneering Soo tn 17/ Vana-Kalamaja tn 27 kinnistu DP koostamine
Kaust TKVA arhiivis
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
13315 25.03.2010 projekti
kooskõlastus
Jahu tn 1A ja 3B kinnistute detailplaneeringu eskiis TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
13248 16.03.2010 detailplaneering Soo tn 7 kinnistu detailplaneering
Kaust TKVA arhiivis
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
12876 11.01.2010 projekti
kooskõlastus
Eesti Meremuuseumi Küti tänava veetoru ja Lennusadama veesisendus TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
12766 17.12.2009 projekti
kooskõlastus
0.4 kv kaabelliini paigaldus Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12537 12.11.2009 detailplaneering Niine tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Eskiis. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12165 07.09.2009 detailplaneering Vana-Kalamaja tn 28B, 30, Jahu tn 7B ja 7D kinnistute ja lähiala detailplaneering.
TKVA arhiiv
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
11950 23.07.2009 detailplaneering Niine tn 7 kinnistu detailplaneering
Põhja-Tallinn, Tallinn
kaust TKVA-s
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
11694 08.06.2009 projekti
kooskõlastus
0.4 kv kaabelliinid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
10725 30.12.2008 detailplaneering Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneering TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
10707 29.12.2008 detailplaneering Suur-Laagri tn. 12 kinnistu detailplaneering
Kaust TKVA arhiivis
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
9928 21.08.2008 detailplaneering Tallinn, Soo tn. 40 kinnistu detailplaneering Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
9925 21.08.2008 uuringute aruanne Aruanne arheoloogilistest eeluuringutest Tallinnas Suur-Patarei 23 a kinnistul TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
9150 18.04.2008 detailplaneering Vana-kalamaja tn 44; Väike-Patarei 12 ja 14 kruntide detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8500 07.01.2008 uuringute aruanne Tallinnas Uus-kalamaja tn 10/Noole tn 6/8 asuva kinnistu arheoloogilised eeluuringud. auror Ragnar Nurk Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8474 02.01.2008 detailplaneering Tallinn Uus-Kalamaja tn 10 ja lähiala detailplaneering (kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
7992 22.10.2007 uurimistööde
programm
Arheoloogilised eeluuringud. Programm Ragnar Nurk (Agu-Ems) TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
7757 17.09.2007 detailplaneering Jahu tn 1A, 3, 3A ja 3B kinnistute detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7062 06.06.2007 detailplaneering Kalasadama ja selle lähiümbruse detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
5922 19.12.2006 projektieelne
kooskõlastus
Suur-Laagri 14 rekonstrueerimise eelprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
5848 11.12.2006 projektieelne
kooskõlastus
Suur-Patarei 23A kinnistu detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
5157 24.08.2006 trassi kooskõlastus Küti 15a Lennusadama kaide veevarustuse projekt. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
4989 27.07.2006 projektieelne
kooskõlastus
Põhja pst 17/Soo tn 1b, Põhja pst 17a/Soo tn 1, Põhja pst 17b/Soo tn 1c, Soo tn 1a, 1d ja 1e kruntide ning lähiala detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4988 27.07.2006 projektieelne
kooskõlastus
Soo tn 40 kinnistu detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4631 29.05.2006 detailplaneering Tallinn Vabriku tn 8 ja 8A kinnistute detailplaneering
(kaust TKVA-s)
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
4376 21.04.2006 detailplaneering Tallinna Kopli tn 4A, 6 ja 8E detailplaneering.
(kiaust TKVA-s)
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
3666 08.11.2005 projektieelne
kooskõlastus
Niine t. 8, 8B, 8E ja Soo t. 5 kruntide ning lähiala detailplaneeringu eskiis. Projekteerija AB Akos Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3495 22.09.2005 projekti
kooskõlastus
Tallinna sadama F11411, F11412 kaabelliinide rekonstrueerimine (projekt A.P. Antikor oü). Arheoloogilisi tingimusi pole (kooskõl nr 190 TKVA) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3492 22.09.2005 projekti
kooskõlastus
Tööstuse 4 vee- ja kanalisatsiooniühenduse rekonstrueerimine. Arheoloogilisi tingimusi pole (kooskõl. 189, TKVA) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3445 12.09.2005 kooskõlastus Valgevase 9B, 11, 11a ja Kotzebue t. 22c kruntide ning lähiala detailplaneering. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1779 26.08.2004 projekti
kooskõlastus
Kalju 8E Elektripaigaldis ja kaabelliinid. Arheoloogilisi tingimusi pole, Kooskõl. nr. 317 (TKVA 26. 08. 2004). TKVA, Aivar Noorma
1643 08.07.2004 projekti
kooskõlastus
Jahu 7a. Kõrvalhoone ümberehituse eelprojekt (projekt: Noltonest Projekt). Kooskõl. TKVA nr 277 (o8.07.04). Arheoloogilised uuringud vajalikud. TKVA, Aivar Noorma
1329 07.05.2004 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn, Kopli t. 54 detailplaneeringu eskiis.
(kaust TKVA-s)
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss