Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35577 19.07.2019 projekti
kooskõlastus
Suur-Patarei tn 18c jalakäijate tee. Töö nr 19007. Tallinn 2019. Projekt EHRis. Võimalikest kultuuriväärtusega leidudest teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35609 22.07.2019 uuringute aruanne Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest ja kaevamistest arheoloogiamälestise asulakoht (13.–16. saj, reg nr 2628) kaitsealas Tallinnas Jahu tn 5 kinnistul märts–aprill 2018. Tartu 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
35692 08.08.2019 projekti
kooskõlastus
Jahu tn 1 veesisend. Töö nr 18059. Projekt EHRis. Kutsuda TLPA arheoloog. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36003 23.09.2019 projekti
kooskõlastus
Väike-Patarei tn 12 0,4 kV elektrivarustus. Töö nr LP8021. Arheoloogia osas eritingimusi ei esitata. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36017 26.09.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogilise uuringute programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 2628), Jahu tn 5, Tallinn. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36100 05.10.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Asulakoht, 13.–16. sajand (reg nr 2628), Väike-Patarei 12, Tallinna linn. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36101 05.10.2019 projekti
kooskõlastus
Köie tn 18 Korterelamu. Eelprojekt. Töö nr 00919. Tallinn 26.09.2019. Projekt EHRis. Kooskõlastatud. Arheoloogiliste leidude korral teavitada TLPA. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36232 22.10.2019 uuringute aruanne Ants Kraut. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Kotzebue tn 14 2017. a. Kultuurimälestiste registri nr 2628. Aruanne. Muinasprojekt OÜ. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36316 03.11.2019 projekti
kooskõlastus
KOTZEBUE 6,6A PARKLA PROJEKT. Põhiprojekt. Tallinn, oktoober 2019. Projekt EHRis. Kaevetöödest teavitada TLPA arheoloogi. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36480 26.11.2019 uuringu tegevuskava Rivo Bernotas & Keiti Randoja. Arheoloogiamälestis asulakoht, 13.–16. saj (reg nr 2628), Oda tn 2/4, Tallinna linn. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk