Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20882 29.07.2013 projekti
kooskõlastus
Naissaare kirik. Asendiplaan ja vertikaalplaneerimine. Interjööri arhitektuur-ehituslik osa. Põhiprojekt. OÜ AB Kapiteel, arh Vaike Pungas. Tallinn 2009.
Eelmine kooskõlastus nr 11420 aegunud, kooskõlastan P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
11424 28.04.2009 projekti
kooskõlastus
Naissaare kirik (reg nr 2651). Tulekahjusignalisatsiooni põhiprojekt. OÜ Teleprojekt, Tartu 2009. Kooskõlastatud KKK nr 152. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
11423 28.04.2009 projekti
kooskõlastus
Naissaare kiriku elektripaigaldise põhiprojekt. OÜ RR Elekter. Paide 2009. Kooskõlastatud KKK nr 152. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
11422 28.04.2009 projekti
kooskõlastus
Naissaare Püha Maarja Kabel (reg nr 2651). Sisearhitektuurne põhiprojekt. FIE Tiiu Lõhmus, Tallinn 2009. Kooskõlastatud KKK nr 152. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
11420 28.04.2009 projekti
kooskõlastus
Naissaare kirik. Asendiplaan ja vertikaalplaneerimine. Interjööri arhitektuur-ehituslik osa. Põhiprojekt. OÜ AB Kapiteel, arh Vaike Pungas. Tallinn 2009. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
705 19.09.2003 tööde teostamise
aruanne
Naissaare kirik. 2003.a. tööde aruanne. tehnilise seisukorra täiendav ülevaatus ja restaureerimisettepanekud. Koost. OÜ Rändmeister
135 08.01.2003 kooskõlastus Naissaare kabeli välisarhitektuuri restaureerimise tööprojekt. Arh. J. Jõgi/ OÜ AB Kapiteel. Tellija Rootsi-Mihkli Kogudus (maksja Viimsi Vallavalitsus). Koosk. 8.01.2003 nr 1/8. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork