Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38321 21.08.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Endise söögitoa tapeedi konserveerimine ja seina paigaldamine. Anija mõisa peahoone 18. saj. (Reg. nr. 2677). Teostaja Wissel Baltic OÜ (MTÜ Eesti Ajalooliste tapeetide kogu: V.Vissel; S.Siidirätsep; G.Ots)
materjalid WD 21.08.2020
Harjumaa nõunik, Ly Renter
38279 14.08.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava Anija mõisa peahoone (reg. nr. 2677) endise söögitoa tapeedi konserveerimine ja seina paigaldamine. Koostaja Wissel Baltic OÜ.
WD 14.08.2020
Harjumaa nõunik, Ly Renter
37941 25.06.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Anija mõisa peahoone välisfassaadi stukkide ja petikakende konserveerimistööde aruanne. Koostaja H&M Restuudio OÜ Hilkka Hiiop. Konserveerimistööde meeskond: Hilkka Hiiop, Varje Õunapuu, Frank Lukk, Tarmo Hook, Taavi
Tiidor

Materjalid WD 25.06.2020
Harjumaa nõunik, Ly Renter
36103 07.10.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Mõisa peakaitsme suurendamine ja võrgu ümberehitus Anija küla Anija vald Harjumaa. Harjumaa nõunik, Ly Renter
34495 12.02.2019 uuringu tegevuskava Reppo, Monika; Toos, Guido. Arheoloogilised eeluuringud ja jälgimine Anija mõisas, Harju maakonnas. Uurimistööde programm. Anija mõisa peahoone (reg. nr. 2677), Anija mõisa köök (reg. nr 2680), Anija mõisa ait (reg. nr 2681), Anija mõisa park (reg. nr. 2678). Agu EMS OÜ. Tallinn, 2019. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33088 19.07.2018 projekti
kooskõlastus
Anija vald, Anija küla, Mõisa. Anija mõisa peahoone, 18. saj. reg-nr 2677, ehitusprojekt. Köide III konstruktsioonide põhiprojekt. Koostaja AS Restor, tellija SA Anija Mõisa Haldus.
Alus: KKK 10.07.2018
Harjumaa nõunik, Ly Renter
33085 19.07.2018 projekti
kooskõlastus
Anija vald, Anija küla, Mõisa. Anija mõisa peahoone, 18. saj. reg-nr 2677, ehitusprojekt. Sisekujunduse põhiprojekt. Koostaja AS Restor, tellija SA Anija Mõisa Haldus.
Alus: KKK otsus 10.07.2018
Harjumaa nõunik, Ly Renter
33083 19.07.2018 projekti
kooskõlastus
Anija vald, Anija küla, Mõisa. Anija mõisa peahoone, 18. saj. reg-nr 2677, ehitusprojekt, arhitektuurne põhiprojekt. Koostaja AS Restor, tellija SA Anija Mõisa Haldus.
Alus: KKK protokoll nr 10.07.2018
Harjumaa nõunik, Ly Renter
32106 07.03.2018 uuringu tegevuskava Anija vald Anija küla Anija mõisa peahoone ja aida lisauuringute kava. Koostajad Mart Keskküla, Liis Keskküla, Mari-Ann Esajas.
Alus: Peeter Nork nõusolek.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
27787 29.06.2016 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Anija vald, Anija küla. Mälestis: Anija mõisa peahoone, reg-nr 2677. Anija mõisa esi- ja tagaväljaku rekonstrueerimisprojekt. Osa 2. Tiikide puhastamine ja sajuveesüsteemi rajamine, eelprojekt.
arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolli nr 88
17. ja 20.06.2016, kus käsitleti Harju maakond, Anija vald, Anija mõis. Mälestis: Anija mõisa peahoone reg-nr 2677. Anija mõisa esi- ja tagaväljaku rekonstrueerimisprojekt. Osa 2. Tiikide puhastamine ja sajuveesüsteemi rajamine, eelprojekt.
Otsus:
5.1 Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor kooskõlastab eelprojekti.
5.2 Muinsuskaitseamet märgib, et ka uue lahenduse korral ei ole välistatud, et kaevetööde käigus satutakse seni teadmata in situ (e koha peal) säilinud müüridele või arheoloogilisele kultuurkihile. Seetõttu palub Muinsuskaitseamet head koostööd arheoloogilise jälgimise teostaja ja Muinsuskaitseametiga ning leida parim ning keskaegset substantsi säästev lahendus.
Harjumaa nõunik, Ly Renter