Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36103 07.10.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Mõisa peakaitsme suurendamine ja võrgu ümberehitus Anija küla Anija vald Harjumaa. Harjumaa nõunik, Ly Renter
34495 12.02.2019 uuringu tegevuskava Reppo, Monika; Toos, Guido. Arheoloogilised eeluuringud ja jälgimine Anija mõisas, Harju maakonnas. Uurimistööde programm. Anija mõisa peahoone (reg. nr. 2677), Anija mõisa köök (reg. nr 2680), Anija mõisa ait (reg. nr 2681), Anija mõisa park (reg. nr. 2678). Agu EMS OÜ. Tallinn, 2019. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33088 19.07.2018 projekti
kooskõlastus
Anija vald, Anija küla, Mõisa. Anija mõisa peahoone, 18. saj. reg-nr 2677, ehitusprojekt. Köide III konstruktsioonide põhiprojekt. Koostaja AS Restor, tellija SA Anija Mõisa Haldus.
Alus: KKK 10.07.2018
Harjumaa nõunik, Ly Renter
33085 19.07.2018 projekti
kooskõlastus
Anija vald, Anija küla, Mõisa. Anija mõisa peahoone, 18. saj. reg-nr 2677, ehitusprojekt. Sisekujunduse põhiprojekt. Koostaja AS Restor, tellija SA Anija Mõisa Haldus.
Alus: KKK otsus 10.07.2018
Harjumaa nõunik, Ly Renter
33083 19.07.2018 projekti
kooskõlastus
Anija vald, Anija küla, Mõisa. Anija mõisa peahoone, 18. saj. reg-nr 2677, ehitusprojekt, arhitektuurne põhiprojekt. Koostaja AS Restor, tellija SA Anija Mõisa Haldus.
Alus: KKK protokoll nr 10.07.2018
Harjumaa nõunik, Ly Renter
32106 07.03.2018 uuringu tegevuskava Anija vald Anija küla Anija mõisa peahoone ja aida lisauuringute kava. Koostajad Mart Keskküla, Liis Keskküla, Mari-Ann Esajas.
Alus: Peeter Nork nõusolek.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
27787 29.06.2016 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Anija vald, Anija küla. Mälestis: Anija mõisa peahoone, reg-nr 2677. Anija mõisa esi- ja tagaväljaku rekonstrueerimisprojekt. Osa 2. Tiikide puhastamine ja sajuveesüsteemi rajamine, eelprojekt.
arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolli nr 88
17. ja 20.06.2016, kus käsitleti Harju maakond, Anija vald, Anija mõis. Mälestis: Anija mõisa peahoone reg-nr 2677. Anija mõisa esi- ja tagaväljaku rekonstrueerimisprojekt. Osa 2. Tiikide puhastamine ja sajuveesüsteemi rajamine, eelprojekt.
Otsus:
5.1 Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor kooskõlastab eelprojekti.
5.2 Muinsuskaitseamet märgib, et ka uue lahenduse korral ei ole välistatud, et kaevetööde käigus satutakse seni teadmata in situ (e koha peal) säilinud müüridele või arheoloogilisele kultuurkihile. Seetõttu palub Muinsuskaitseamet head koostööd arheoloogilise jälgimise teostaja ja Muinsuskaitseametiga ning leida parim ning keskaegset substantsi säästev lahendus.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
26667 10.02.2016 projekti
kooskõlastus
Anija mõisa pargi esi- ja tagaväljaku rekonstrueerimisprojekt, reg-nr 2678. Koostaja Artes Terrae OÜ. Tellija Anija Vallavalitsus.

Alus: KKK protokoll nr 316 12.01.2016.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
25819 23.09.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Anija vald, Anija küla. Anija mõisa peahoone, reg-nr 2677 ehitusprojekt. Eelprojekt ja muinsuskaitse eritingimused. Koostaja As Restor Mart Keskküla, Liis Keskküla, Reet Saluvere. Harjumaa nõunik, Ly Renter
22796 11.06.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Harju maakond, Anija vald, Anija küla. Anija mõisa peahoone, reg nr 2677 laemaalingute konserveerimistööde tegevuskava. Koost. H&M Restuudio OÜ, Merike Kallas. Tellija: SA Anija Mõisa Haldus.
Kooskõlastan M. Silla, M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa