Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37775 29.05.2020 projekti
kooskõlastus
MCF andmesidekeskuse sideühenduse III etapp. Töö nr 3168P
WD 5.1-17/429-1
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
34517 22.02.2019 detailplaneering HARKU VALD. HARKU ALEVIK. INSTITUUDI TEE 15 KINNISTU LÕUNAPOOLSE OSA JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING.
Kommunikatsioonide paigaldamisel Harku mõisa pargi alale tuleb koostada muinsuskaitse eritingimused
WD 1.1-7/1470-3
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
33279 23.08.2018 muinsuskaitse
eritingimused
HARKU MÕISAPARGI (reg.nr 2697)
MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED
PARGI REKONSTRUEERIMISEKS
Töö nr: 05-18
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
33080 18.07.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Harku mõisapargi piiranguvööndisse jääva Instituudi tee 15 detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused Harjumaa nõunik, Heli Tomps
22244 21.03.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Rukkilille ja Karikakra piirkonna survetõstepumpla rajamine. Harku mõisa pargi kaitsevöönd. Tellija: OÜ Megido, projekteerija: OÜ Torudisain Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
20915 02.08.2013 projekti
kooskõlastus
Harku valla Harku aleviku Uue t ja Metsa tee piirkonna veetorustiku projekteerimis- ja ehitustööde tööprojekt . Töö nr. 0137. Koostaja AS Viimsi Keevitus, Eero Antons. Tellija HARKU VALLAVALITSUS.
Muinsuskaitseameti 01.08.13 esitatud märkused seletuskirja sisse viidud. Kooskõlastan P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
17946 04.05.2012 trassi kooskõlastus Harku vangla elektrivarustuse (Pika t ja Klubi t elektrivarustus) välisvõrkude plaan. Tln 2012. Tellija EE Jaotusvõrk OÜ.
Välisvõrgud asuvad Metsa tee osas Harku mõisa pargi alal ja selle kaitsevööndis.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
14796 01.12.2010 projekti
kooskõlastus
Harjumaa Harku vald Harku alevik Klubi tn 7 - endise Harku mõisa abihoone korrastamise ja laeindamise ehitusprojekt (põhiprojekt). Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
12967 29.01.2010 projekti
kooskõlastus
Endise harku mõisa abihoone välisviimistluse põhiprojekt. Projekteerija: OÜ Restauraatorprojekt, arh M.Junolainen. Tallinn 2010. Tellija: A.Sepp. Harku mõisakompleksi kaitsevööndis. Kooskõlastatud S.Konsa nõusolekul. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
5275 13.09.2006 projekti
kooskõlastus
Reg nr 2697. Harku mõisa park.
Nõmme ja Harku parkmetsa suusaradade valgustuse 0,4 kV elektrivarustus ning 10 kV õhuliin ja 10/0,4 kV MAJ-d. Projekti juht Janek Lõhmus (AS ELPEC). Tallinn, september 2006.

Valgustus on projekteeritud piki pargi lõunaserva, läbi pargi valgustust pole projektis ette nähtud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas