Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
43735 Uuringu tegevuskava Vissak, R. 2022. Arheoloogiline jälgimine ja uuringud Tartu Lossi tn 11 ja 13. Uuringukava. Mittetulundusühing "Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG"
21.06.2022
43672 Uuringu tegevuskava Tammet, M., Heikkilä, R-K; Kraut, A. 2022. Arheoloogiliste uuringute kava Tartu Lossi 25 soojustrassi kaevetöödel. Osaühing Muinasprojekt
13.06.2022
43614 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu puidust välisuste tööjoonised
07.06.2022
43607 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Tartu linn, Veski tn 45,30,26 kaugkütte liitumistorustik. Tööprojekt
06.06.2022
43535 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Tegevuskava fassaadi remont-restaureerimistöödeks
26.05.2022
43503 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Tartu linn,Vabaduse puiestee T3 tänava sademeveekanalisatsioon
25.05.2022
43496 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Lossi tn 13, Tartu linn. Äripinnaga korterelamu.
24.05.2022
43490 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Tartu linn, Kloostri 1 ja 3 kaugkütte liitumistorustik. Tööprojekt.
24.05.2022
43487 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Veski tänava rekonstrueerimine. Teedeehituslik osa. Põhiprojekt.
24.05.2022
43479 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Tartu linn, Munga tänav 18 kinnistu väliskanalisatsioonivõrk
23.05.2022