Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
43441 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Tartu, Tähtvere 12. Eelprojekti muudatus.
19.05.2022
43174 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Kaugkütte ühendustorustik
18.04.2022
43138 Uuringu tegevuskava Vissak, R. 2022. Arheoloogiline jälgimine ja uuringud Lossi tn 11 Tartus. Mittetulundusühing "Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG"
12.04.2022
43135 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Tartu linn, Vabaduse pst T3 tänava sademeveekanalisatsioon
11.04.2022
43132 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Katusekatte vahetamise tegevuskava
11.04.2022
43122 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Elamu-ärihoone muudatusprojekt
11.04.2022
43120 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Tartu tähetorni astronoomi elamu rekonstrueerimine ja TÜ haldushooneks ümberehitamise eelprojekt
11.04.2022
43083 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Korterelamu Lai tn. 36b elektripaigaldis. Tugev- ja nõrkvoolu osa eelprojekt.
06.04.2022
43082 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Lai tn 36b veevarustuse ja kanalisatsiooni sisevõrgud
06.04.2022
43081 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Lai tn 36a veevarustuse ja kanalisatsiooni sisevõrgud
06.04.2022