Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36313 03.11.2019 uuringute aruanne Tvauri, Andres. 2018. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Tartus Toomemäel mänguväljaku ehitusel 2018. aastal. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: OÜ Tommi Play Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36310 03.11.2019 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2019. Arheoloogiline jälgimine Tartu Barclay platsi SO-osas. MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG. Tartu. Tellija: OÜ Diotech Electric Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36309 03.11.2019 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2019. Arheoloogiline jälgimine Tartu toomkiriku W-osas. MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG. Tartu. Tellija: OÜ Diotech Electric. Lisa: Malve, Martin 2019. Tartu toomkiriku juurest 2019. aastal leitud inimluude määrangud. Tartu Ülikool. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36306 03.11.2019 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2018. Arheoloogiline jälgimine Tartus Raekoja plats 18 elektrikilpide paigaldamisel. MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG. Tartu. Tellija: OÜ Terasteenus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36291 04.11.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Raekoja plats 3 // Küüni 1, Küüni 3, Küüni 5 endiste elamute fassaadide restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Aruande koostajad: Kalev Pärn, Sille Raidvere. Tartu, 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36281 31.10.2019 projekti
kooskõlastus
Lossi 17 kaugjahutuse ühendustorustik. Kaugküttetorustiku rekonstrueerimine Jakobi 6 kinnistul. Töö nr. 08-KJK-19. Tartu Linnavalitsus, Romeo Metsallik
36189 19.10.2019 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27006), Raekoja plats 11 kaugküttetrass. Arheox OÜ. Tartu, 2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36188 19.10.2019 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo. Arheoloogilise jälgimise programm. Tartu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27006), Lutsu tänav, Lutsu 14/14a kaugküttetrass. Arheox OÜ. Tartu, 2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36119 10.10.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Vallikraavi 14, Tartu. Elamu muinsuskaitse eritingimused. Vastutav spetsialist: Reesi Sild. Tartu 2019. Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
36055 30.09.2019 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. Tartu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27006), Jakobi ja Lossi tänavad, Tartu linn. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheox OÜ. Tartu, 2019. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas