Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
47193 Planeeringu muinsuskaitse eritingimused Paide linna_ÜP_MET_2023 Aatela Projekt OÜ
27.09.2023
47040 Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava Palgivahetuse ja vundamendi remondi tegevuskava
12.09.2023
45916 Detailplaneering Parkali 2//4 ja Ujula park P2 kinnistute detailplaneering Aatela Projekt OÜ
12.04.2023
45273 Uuringu aruanne Piirits, P. 2020-2021. Arheoloogiline uuring Paide Posti tn 12 krundil. Mittetulundusühing "Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG"
24.01.2023
44843 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Alajaama "Lai" likvideerimise tööprojekt
17.11.2022
44759 Uuringu aruanne Tammet, M. 2022. Arheoloogilised uuringud Paides Parkali tn 2/4 ja Ujula park P2 planeeringualal. Osaühing Muinasprojekt
Osaühing Muinasprojekt
04.11.2022
43330 Uuringu tegevuskava Tammet, M. 2022. Uuringukava Järva maakonna, Paide linna, Paide linna, Parkali tn 2/4 reg 15069 “Simsoni vesiveski” ja Ujula park P2 1 asulakoht reg 31140 arheoloogiliste eeluuringu läbiviimiseks. Osaühing Muinasprojekt
05.05.2022
42409 Uuringu aruanne Lange, Kalle. 2021. Arheoloogilise jälgimise aruanne Paide linnas Rüütli tn 8 endise hoone alal 2021. a. Kultuurimälestised registri nr 27009 ja 31140. Muinasprojekt OÜ. Osaühing Muinasprojekt
29.12.2021
42355 Uuringu aruanne Lissitsina, Jekaterina. 2015. Aruanne 07.–09. juulil 2015. aastal toimunud arheoloogilisest järelevalvest tänavavalgustuse renoveerimistöödel Paide vanalinna muinsuskaitsealal (reg.nr 27009). Arheograator OÜ. Tartu. osaühing ARHEOGRAATOR
27.12.2021
42249 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Paide Gümnaasiumi trepikoja maalingute konserveerimise aruanne H&M Restuudio OÜ
13.12.2021