Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
44843 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Alajaama "Lai" likvideerimise tööprojekt
17.11.2022
44759 Uuringu aruanne Tammet, M. 2022. Arheoloogilised uuringud Paides Parkali tn 2/4 ja Ujula park P2 planeeringualal. Osaühing Muinasprojekt
Osaühing Muinasprojekt
04.11.2022
43330 Uuringu tegevuskava Tammet, M. 2022. Uuringukava Järva maakonna, Paide linna, Paide linna, Parkali tn 2/4 reg 15069 “Simsoni vesiveski” ja Ujula park P2 1 asulakoht reg 31140 arheoloogiliste eeluuringu läbiviimiseks. Osaühing Muinasprojekt
05.05.2022
42409 Uuringu aruanne Lange, Kalle. 2021. Arheoloogilise jälgimise aruanne Paide linnas Rüütli tn 8 endise hoone alal 2021. a. Kultuurimälestised registri nr 27009 ja 31140. Muinasprojekt OÜ. Osaühing Muinasprojekt
29.12.2021
42355 Uuringu aruanne Lissitsina, Jekaterina. 2015. Aruanne 07.–09. juulil 2015. aastal toimunud arheoloogilisest järelevalvest tänavavalgustuse renoveerimistöödel Paide vanalinna muinsuskaitsealal (reg.nr 27009). Arheograator OÜ. Tartu. osaühing ARHEOGRAATOR
27.12.2021
42249 Muinsuskaitselise järelevalve või tööde aruanne Paide Gümnaasiumi trepikoja maalingute konserveerimise aruanne H&M Restuudio OÜ
13.12.2021
42246 Konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt Elamu restaureerimine
13.12.2021
41999 uuringu tegevuskava   Arheoloogiakeskus 08.11.2021
41946 projekti
kooskõlastus
  Koppel Koppel Arhitektid OÜ 02.11.2021
41863 uuringu tegevuskava   Arheoloogiakeskus 23.10.2021