Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36270 29.10.2019 uuringu tegevuskava Kriiska, Aivar. Vana DNA proovide võtmine Sindi-Lodja II asulakohast. Uuringute kava. OÜ Arheograator. Tartu, 2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35548 16.07.2019 detailplaneering Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneering
Töö nr 19003294
Tellija Pärnu Linnavalitus
Koostaja Hendrikson & Ko, Merlin Kalle
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33847 07.11.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Kiviaja kinnistu detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused
Töö nr 18003170
Tellija Pärnu Linnavalitsus
Koostaja Merlin Kalle
Tartu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26862 10.03.2016 uuringute aruanne Bernotas, Rivo. 2012. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest kommunikatsioonitrasside ja kergliiklustee rajamisel Sindi-Lodja kiviaja I asulakoha kaitsevööndis 2012. aastal. Tellija Paikuse Vallavalitsus. Arheograator OÜ. Tartu. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
19621 29.01.2013 teemaplaneering Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.
Koostaja: Paikuse VV (Kadri Karjus)
Paikuse 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18338 25.06.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Kiviaja teemapargi rajatiste projekt
Nr 13-10
Tellija Paikuse Vallavalitsus
Koostaja Milli Laas
Pärnu 2010

Kaevetöödel nõutavad arheoloogilised uuringud järelevalve mahus.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
14151 16.08.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Muinasküla valgustuse ehituse. Tööprojekt. Sindi-Reiu, Paikuse vald, Pärnumaa. Koostaja: Endel Pirksaar. Tellija: Paikuse Vallavalitsus. Tingimus: kaevetöödel nõutav arheoloogiline järelevalve. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
14144 16.08.2010 projekti
kooskõlastus
Kiviaja muinasonnid ja infotahvlid. Kiviaja maaüksus, Paikuse alevik, Paikuse vald, Pärnumaa. Koostaja: OÜ Projekt Kuubis. Tellija: Paikuse Vallavalitsus. Tingimus: kõigil kaevetöödel nõutav arheoloogiline järelevalve. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
13124 22.02.2010 detailplaneering Kiviaja küla detailplaneering. Koostaja: Kadri Karjus. Tellija: Paikuse Vallavalitsus. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
9588 20.06.2008 üldplaneering Paikuse valla üldplaneering.
Tellija: Paikuse vallavalitsus
Paikuse-Pärnu 2007

KKK 132
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Mari Lõhmus