Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
17027 22.12.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitseline aruanne.
objekt: 27046 - Friedrich Georg Wilhelm Struwe poolt teostatud meridiaanikaare mõõtmise Simuna-Võivere baasijoone Võivere otspunkt aastast 1827, Võivere küla Tuuliku

tellija: Väike-Maarja Vallavalitsus
ehitaja: Restaure OÜ
koostaja Jaak Kimmel
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
15448 07.06.2016 projekti
kooskõlastus
VÕIVERE TUULEVESKI, Muuseum ja keskusehoone.
projekt: arhitektuurne põhiprojekt
Ajaloomälestise kaitsevööndis: Friedrich Georg Wilhelm Struwe poolt teostatud meridiaanikaare mõõtmise Simuna-Võivere baasijoone Võivere otspunkt aastast 1827, REG NR. 27046.
aadress. Võivere küla,Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
TELLIJA: MTÜ Võivere Tuuleveski
koostas: AB ASUM OÜ, arh. Kalle Koppel, Sander Aas
töö nr. HOL-05
märkus: kolmepoolne kooskõlastus Ilme Mäesalu,Tarvi Sits, Anne Kaldam.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anu Kivirüüt
12576 18.11.2009 kooskõlastus F.G.W.Struve poolt teostatud meridiaankaare mõõtmise Simuna-Võivere baasijoone Võivere otspunkt - Infotahvli paigaldamise projekti muudatus. Tallinn 2009 Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
9334 19.05.2008 projekti
kooskõlastus
F.G.W. Struve poolt teostatud meridiaankaare mõõtmise Simuna-Võivere baasjoone Simuna otsapunkt ja mõõtmise tähis ning F.G.W. Struve poolt teostatud meridiaankaare mõõtmise Simuna-Võivere baasjoone Võivere otsapunkt.
Infotahvlite paigaldamise projekt.
Tellija: Väike-Maarja vallavalitsus
Koostaja: Elo Sova
2008