Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12751 16.12.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Oletatava rändrüütlite kordionihoone varemete kindlustamis- ja konserveerimistööde kohta. Harjumaa nõunik, Ly Renter
3178 05.07.2005 projekti
kooskõlastus
Harjumaa, Kuusalu vald, Andineeme küla – Põhiprojekt. Oletatava randrüütlite kordonihoone varemete kindlustamise- ja konserveerimistöödeks.
tellija: O Magister Morum
töö nr 2005-03
H. Uuetalu
1892 22.09.2004 kooskõlastus Andineeme randrüütlite kordonihoone. Elamu eskiisprojekt. Tellija Magister Morum OÜ. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1178 25.03.2004 projektieelne
kooskõlastus
Andineeme elamu (Andineeme randrüütlite kordonihoone vare) eskiisprojekt. Koost.: Teigar, Sova. Arhitektid OÜ, arh. V. Sova. Tellija OÜ Magister Morum.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
318 17.12.2002 projekti
kooskõlastus
Andineeme oletatava randrüütlite kordoni fikseerimine ja ettepanekud konserveerimiseks. Arh. L.Mutso. Kooskõlastan (kaust meil) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali