Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13217 12.03.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Filtri tee 10 Osaline lammutamine TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
12907 18.01.2010 projekti
kooskõlastus
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
12797 21.12.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Piirdeaia projekt kaitseväe kalmistu ja kasarmu vahel TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8347 10.12.2007 kooskõlastus Jahutussüsteemi välistööde dokumentatsioon TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
3684 10.11.2005 projekti
kooskõlastus
I hoone fassaadide põhiprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas