Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36987 21.02.2020 projekti
kooskõlastus
Näkineiu tee 7 Elamu Remont-Restaureerimine. Põhiprojekt, AS Restor, töö nr 38-018, Tellija Kaido Pähn
WD 1.1-7/328
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
36484 26.11.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Näkineiu tee 7 suvemaja restaureerimiseks.
WD 1.1-7/2862-1
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
1729 09.08.2004 kooskõlastus Harjumaa Keila-Joa puhkeküla. Ettepanekud suvemajade nr 1,2,3,4,5,6,19,53 muinsuskaitse alla võtmiseks. Koost. S. Pihlak. Tellija MKA. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa