Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
1729 09.08.2004 kooskõlastus Harjumaa Keila-Joa puhkeküla. Ettepanekud suvemajade nr 1,2,3,4,5,6,19,53 muinsuskaitse alla võtmiseks. Koost. S. Pihlak. Tellija MKA. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3089 20.06.2005 projekti
kooskõlastus
Keila-Joa, Näkineiu tee 2. Elamu restaureerimise põhiprojekt. Tln, 2005. Koost. AS Restor, arh. R. Saluvere. Tellija Riho Sild.
Kooskõlastan, komisjoni otsus nr 57 31.05.05.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3918 06.06.2005 inventeerimise
aruanne
Meremõisa 2, Keila-Joa puhkeala, Meremõisa küla, Keila vald, Harjumaa. Elamu arhitektuursete detailide uuring. Tln, 2004. Koost. FIE E. Laarmann. Tellija Kalev REC. Kooskõlastan 31.05.2005 komisjoni nr 57 otsuse alusel. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3919 06.06.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Meremõisa 2, Keila-Joa puhkeala, Meremõisa küla, Keila vald, Harjumaa. Elamu muinsuskaitse eritingimused. Tln, 2004. Koost. FIE E. Laarmann. Tellija Kalev REC.
Kooskõlastan 31.05.2005 komisjoni nr 57 otsuse alusel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa