Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
15004 12.01.2011 tööde teostamise
aruanne
Ehitustööde tegemise muinsuskaitseline aruanne. Tallinn 2010. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
6119 31.01.2007 projekti
kooskõlastus
Väikeelamu Meremõisa 5.Põhiprojekt hoone restaureerimiseks. Tln, 2006. Koost. Ehala & Irik AB OÜ. Tellija Andrei Dvorjaninov.
Kooskõlastan, KKK protokoll 23.01.07 nr 97.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3715 17.11.2005 uuringute aruanne Keila-Joa puhkeküla, Meremõisa 5. Elamu arhitektuursete detailide uuring. Tln, 2004. Koost. Laarmann, Eeva FIE. Tellija Kalev REC.
Kooskõlastan, komisjoni protokoll nr 67.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1729 09.08.2004 kooskõlastus Harjumaa Keila-Joa puhkeküla. Ettepanekud suvemajade nr 1,2,3,4,5,6,19,53 muinsuskaitse alla võtmiseks. Koost. S. Pihlak. Tellija MKA. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa