Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
7555 13.08.2007 projekti
kooskõlastus
Mälestis reg nr 27070, põhiprojekt hoone restaureerimiseks. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
3714 17.11.2005 uuringute aruanne Keila-Joa puhkeala, meremõisa 6. Elamu arhitektuursete detailide uuring. Tln, 2004. Koost. Laarmann Eeva FIE. Tellija Kalev REC.
Kooskõlastan, komisjoni protokoll nr 67.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1729 09.08.2004 kooskõlastus Harjumaa Keila-Joa puhkeküla. Ettepanekud suvemajade nr 1,2,3,4,5,6,19,53 muinsuskaitse alla võtmiseks. Koost. S. Pihlak. Tellija MKA. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa