Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33995 19.11.2018 trassi kooskõlastus Auli tn 27 kinnistusisene reoveekanalisatsioon. Projektdokumentatsioon
Tellia Timm Raie
Koostaja Rein Korjus
Pärnu 2018

Enne töödealgust taotleda tööde luba.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
1325 06.05.2004 kooskõlastus Pärnu, Auli 29,31,33,35a kruntide detailplaneering. Ahitektuurne osa. OÜ Luhse&Tuhal. arh. T. Tuhal.
Planeering hõlmab elamu Auli 27 kaitsevööndit. Ei too kaasa seal praeguse olukorra muutmist.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits