Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35971 20.09.2019 detailplaneering Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Nasa OÜ, Töö nr 75-219
Soovitame kaaluda Pargi tn äärde kavandatud jalgrataste hoidla nihutamist mälestise esiselt alalt eemale, et vältida mälestisele avanevatesse kaugvaadetesse uute väikevormide lisamist.
KKK nr 412, 10.09.2019
WD 1.1-7/2194
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
35506 09.07.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Keila Pargi tn 2 asuva Keila kooli (Vabadussõja mälestusmärk – Keila algkooli hoone, mälestise registri nr 27085) detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Tellija Nasa OÜ, Koostaja Kristiina Frolova.
Kooskõlastatud M. Kinksi ja I. Mäesalu nõusolekul.
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
35043 09.05.2019 projekti
kooskõlastus
Keila Ühisgümnaasium. Algkooli tualetid.
Keila Algkooli hoonesse, Pargi tn 2 soovitakse lisada kaks sansõlme 1. ja 2. korrusele. Kõnealused ruumid asuvad üksteise peal kohakuti ja soklikorrusel on tualettruum olemas. Tualettide rajamisel kasutatakse teisel korrusel trepi alust ruumi ja esimesel korrusel laoruumi.
Kooskõlastatud M. Kinksi nõusolekul.
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
16016 12.07.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Keila algkooli hoone, reg 27085, muinsuskaitse eritingimused restaureerimistööde jätkamiseks. Tellija Keila Hariduse SA. Koostaja OÜ Restauraatorprojekt, Merle Junolainen, Silvi Pihlak

Alus: KKK komisjoni otsus protokoll nr 206 05.07.2011.

Ly Renter tutvustas eritingimusi. Komisjon, tuginedes Muinsuskaitseseadusele, otsustas vastavalt Muinsuskaitseameti põhimäärusele volitada vaneminspektor Ly Renterit kooskõlastama eritingimusi kui on sisse viidud järgmine parandus:
3.1. viia pealkiri vastavusse Muinsuskaitseseadusega, võtta pealkirjast välja mõiste “remont”.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
9178 24.04.2008 tööprojekti
kooskõlastus
Keila Algkooli klassi nr 221 siseseinte puitpaneelide projekt. Koostaja Paalaroos Projekt OÜ. Kooskõlastatud Silja Konsa nõusolekul. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
1516 14.06.2004 projekti
kooskõlastus
Keila Algkool. Söökla köögi remondi põhiprojekt. Tellija Keila Algkool. Koost.: Kommunaalprojekt AS. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1471 01.06.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Keila Algkooli muinsuskaitse eritingimused. Tellija Keila Linnavalitsus. Koost: AS Kommunaalprojekt, ajal. S. Pihlak.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa