Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29937 17.05.2017 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Harku vald, Vääna küla. Vääna mõisa tall-tõllakuuri, reg nr 2714 fiiberoptiline sidekaabel. Põhiprojekt. Koostaja Sideprojekt OÜ. Tellija Harku Vallavalitsus.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
29552 27.03.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Vääna küla Puiestiku kinnistu. Vääna mõisa peahoone, reg-nr 2709, restaureerimise
aruanne 2014-2015. Koostaja OÜ AB Kapiteel, arhitektuur-ehituslik osa arhitekt Jaan
Jõgi, arhitekt Vaike Pungas, sisekujunduse osa arhitekt Nele Rohtla. Tellija Harku
Vallavalitsus.
KKK 18.10.2016 nr 336.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
29257 15.02.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Vääna küla Puiestiku kinnistu. Vääna mõisa peahoone, reg-nr 2709, siseruumide restaureerimise aruanne. Koostaja Mõisaprojekt OÜ, arhitekt Nele Rohtla. Tellija Harku Vallavalitsus.
KKK 18. okt. 2016 nr 336.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
29256 25.08.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Vääna küla Puiestiku kinnistu. Vääna mõisa peahoone, reg-nr 2709, siseruumide restaureerimise aruanne. Koostaja Mõisaprojekt OÜ, arhitekt Nele Rohtla. Tellija Harku Vallavalitsus.
KKK 18. okt. nr 336.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
25708 07.09.2015 uuringute aruanne Vääna mõisa peahoone põhikorruste täiendavad viimistluse uuringud - aruanne. Kooskõlastatud KKK nr 307. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
20630 20.06.2013 projekti
kooskõlastus
Harku vald, Vääna mõis. Vääna mõisa peahoone, reg. nr 2709. Sisekujundusprojekt.
Põhiprojekt Kd II. Koostaja OÜ Mõisaprojekt, arhitekt Nele Rohtla, arhitekt Peeter Püssim, arhitekt Karmen Riigov. Tellija Harku Vallavalitsus.
Kooskõlastan KKK pr 253. Täiendus sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
20629 20.06.2013 projekti
kooskõlastus
Harku vald Vääna mõis. Vääna mõisa peahoone, reg nr 2709. Restaureerimise põhiprojekt. Kd VI Elektritugevvoolupaigaldis. Koostaja RR Elekter OÜ, insener Rain Randma. Tellija Kapiteel OÜ.
Kooskõlastan KKK pr 253.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
20628 20.06.2013 projekti
kooskõlastus
Harku vald Vääna mõis. Vääna mõisa peahoone, reg nr 2709. Restaureerimise põhiprojekt. Kd VII Elektri nõrkvoolupaigaldis. Koostaja OÜ Teleprojekt, insener Jaana Rubin. Tellija RR Elekter OÜ. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
20627 20.06.2013 projekti
kooskõlastus
Harku vald, Vääna mõis. Vääna mõisa peahoone, reg nr 2709. Restaureerimise põhiprojekt. Kd V Ventilatsioon. Koostaja Viilup OÜ, insener Ants Viilup. Tellija Kapiteel OÜ.
Kooskõlastan KKK pr 253.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
20625 20.06.2013 projekti
kooskõlastus
Harku vald, Vääna mõis. Vääna mõisa peahoone, reg nr 2709. Restaureerimise põhiprojekt. Kd IV Vesi- ja kanalisatsioon. Koostaja AS KEK-i Ehitus, insener Meelis Luts, Enn Kuuspere. Tellija Harku Vallavalitsus.
Kooskõlastan KKK pr 253.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa