Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38017 08.07.2020 KOV ehitusluba Vääna mõisakooli madalseiklusrada. Projekti nr 100620. Harjumaa nõunik, Heli Tomps
37722 25.05.2020 projekti
kooskõlastus
Vääna mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt Harjumaa nõunik, Heli Tomps
36913 21.02.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Vääna mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused pargi restaureerimiseks. Asukoht: Harjumaa, Harku vald, Vääna küla.
WD 1.1-7/2909-2
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
35765 22.08.2019 projekti
kooskõlastus
Vääna mõisa pargi täiendav valgustus, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa
Koostaja Elektritsentrum Tatjana Tšernetsova
WD 5.1-17.6/565
Harjumaa nõunik, Ly Renter
33354 31.08.2018 detailplaneering Harku vald, Vääna küla, Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 detailplaneering. MET olemas, kooskõlastus nr 31922, Korduv detailplaneeringu kooskõlastus. Detailplaneeringu uues versioonis määratakse hoone korruselisuseks 2 korrust 1 korruse asemel ning kõrguseks 8 m esialgselt kavandatud 7 m asemel. Samuti muudetakse brutopindade suuruseid. Harjumaa nõunik, Heli Tomps
33067 17.07.2018 projekti
kooskõlastus
Harku vald, Vääna mõisa tall-tõllakuuri esise platsi teekatendi muudatusprojekt. Tall-tõllakuuri esine plats kaetakse betoonkividega "Mõisakivi", rajatakse sadevee immutamise süsteem.
Projekteerija OÜ T-Linnaprojekt, Teeinsener Andrus Heno
Töö nr 20-18
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
32662 23.05.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Riigi teemaal paikneva Vääna mõisa pargi allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava 2018-2027, koostaja Valdeko Lukken Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ

Alus: kontrollisid Merle Kinks, Raili Uustalu
Harjumaa nõunik, Ly Renter
32363 13.04.2018 detailplaneering Harku vald, Vääna küla, Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 detailplaneering. MET olemas, kooskõlastus nr 31922, DP vastab MET-le. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
31922 31.01.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Harku vald, Vääna küla, Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3. Muinsuskaitse eritingimused kinnistute Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3, Vääna küla, Harku vald detailplaneeringule. Vääna mõisa park, 18.-19. sajand, reg-nr 2710, kaitsevöönd. Koostaja OÜ EENSALU & PIHEL, arhitektuuriajaloolane Monika Eensalu-Pihel. Tellija Green OÜ.
KKK 23.01.18 nr 371.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
31533 05.12.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2017. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 kinnistutel Vääna külas Harku vallas/Keila kihelkonnas Harjumaal 2017. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Muinsuskaitseamet Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas