Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32759 06.06.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Vabadussõja mälestussamba restaureerimis-hooldustööde tegevuskava. Tegevuskava koostamise kuupäev 24.05.2018. Koostaja nimi ja allkiri Ene Sarap.
KOOSKÕLASTUSE ALUS: kolmepoolne kooskõlastus: R.Niit, M.Abel, I.Mäesalu.
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
1571 28.06.2004 kooskõlastus Välisvalgustuse ehitamine.
tellija: Kadrina vallavalitsus.
tagatud arheoloogiline järelevalve- posti süvendid, kaabel.
Kadrina kirikaias nr 5764; kirik reg. nr. 16661;
vabadussõja mälestussammas.
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
1019 16.01.2004 tööde teostamise
aruanne
Langenud sõdurite mälestussammas- tekstiparandused-värvimine. teostaja.S.Peets. Kadrina kirikaias. Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam