Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38106 17.07.2020 projekti
kooskõlastus
Kunda linna Kalmistu tee kergliiklustee põhiprojekt, Tartu 2020. Töö nr T2009. Projekteerija Landverk OÜ. Tellija Viru-Nigula Vallavalitsus. Ahelmenetlus: Ilme Mäesalu, Helena Kaldre, Raili Uustalu. Projektala paikneb mälestiste kaitsevööndis. Maastikuarhitekt, Raili Uustalu