Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35006 03.05.2019 detailplaneering Antsla TÜ detailplaneering Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
34418 29.01.2019 projekti
kooskõlastus
Töö nr P17036 Osa 1 Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimise põhiprojekt
Töö nr P17036 Osa 2 Tugimaantee 70 Antsla-Vaabina km 1,0-6,942 asuva Kraavi-Vaabina lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt
Võrumaa nõunik, Tiina Pettai
6384 09.03.2007 projekti
kooskõlastus
Emajõe-Võhandu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekomntrueerimine ja laiendamine Võru ja Antsla linnas. Osa 11 ja 12. Koostaja: As Eesti Veevärk Konsultatsioon. Tellija As Võru Vesi.
Puudutab Antslas Kreutzwaldi tn 1 ees oleva Vabadussõja mälestussmba (27133) kaitsevööndit.
Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Martti Veldi