Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28224 13.09.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Põlva Vabadussõja monument. Tegevuskava. Koostaja Ene Sarap Tartu 2016
Kooskõlastatud Ilme Mäesalu nõusolekul
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
7725 14.09.2007 projekti
kooskõlastus
Põlva Vabadussamba ümbruse heakorrastamise eelprojekt. Arhitektuurne osa.
Projekteerija Lootosprojekt OÜ
Tellija Põlva Linnavalitsus
Tallinn 2007
Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus