Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18467 16.07.2012 infostend Rannakohviku terrassil tätoveerimisteenuse pakkumine 05.06-05.09.2012 Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18207 07.06.2012 ekspertiisid Raudbetoonpostide seisundi ekspertiisi aruanne. Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
11642 01.06.2009 projekti
kooskõlastus
Pärnu rannakohviku laiendus. Ranna pst 3a, Pärnu. Välisvõrgud. Töö nr TR-012-09. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
11148 16.03.2009 projekti
kooskõlastus
Ranna kohviku laiendus. Ranna pst 3a. Arhitektuurne põhiprojekt. Autor: A. Roosaar. Jaanuar 2009. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
8589 23.01.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Rannakohviku sisetööde remondi aruanne
Tellija Klubio Sunset
Koostaja Ursula Sõber
Tartu 2008
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7717 13.09.2007 projekti
kooskõlastus
Pärnu Rannakohviku sisearhitektuurne projekt
Tellija Olga Aasav
Koostaja Ursula Sõber
Tartu 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
3199 07.07.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Pärnu Ranna pst. 3, 3a. Pärnu rannakohvik, kohviku juurdeehitus ja kohviku lähiala. Muinsuskaitse eritingimused Pärnu rannakohviku juurdeehituse ja lähiala planeerimiseks.
Koostaja Triin Ojari, Arhitektuuribüroo Restprojekt
KKK nr 59 30.06.2005
2701 07.04.2005 projekti
kooskõlastus
Reg nr 27186
Ööklubi remondiprojekt
Koostas: Miina Kraav, Martti Ruus
Tartu märts 2005
Tellija: OÜ Helio VII
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
2700 07.04.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Reg. nr 27186
Pärnu Rannakohviku muinsuskaitse eritingimused siseruumide remondiks, fassaadide korrastamiseks ja terasside taastamiseks.
Töö nr 08-05
Koostas: Miina Kraav, vastautav spetsialist Kaido Kepp
Tartu märts 2005
Tellija: OÜ Helio VII
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
1490 04.06.2004 inventeerimise
aruanne
Rannakohvik, Ranna pst.3, Pärnu
Eksperthinnang
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss