Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35219 31.05.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kuressaare Laurentiuse kirik. Ehitismälestis, reg. nr. 27261. Tornitipu detailide (tuulelipp, kuul, rist) ja kella numbrilaudade restaureerimise tegevuskava. Insener- nõunik, Üllar Alev
32969 02.07.2018 tööde teostamise
aruanne
EELK Kuressaare Laurentiuse kiriku vahelagede restaureerimine. Restaureerimistööde aruanne. Insener- nõunik, Üllar Alev
29925 16.05.2017 projekti
kooskõlastus
Kuressaare Laurentiuse kirik. Ehitismälestis, reg.nr 27261. Välisviimistluse põhiprojekti muudatus, 2017. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
27000 26.03.2016 uuringute aruanne Püüa, Garel. 2016. Arheoloogiline järelevalve Kuressaares Tallinna tn 13 asuval Laurentiuse kiriku krundil 2016. a. Aruanne. Tellija: OÜ Klotoid. Saaremaa Muuseum. Kuressaare. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26819 07.03.2016 tööde teostamise
aruanne
Kuressaare Laurentiuse kirik. 2014.-2015 aastal teostatud viimistlus- ja restaureerimistööde aruanne. Eva Mölder, 2016. Saaremaa nõunik, Keidi Saks
26627 03.02.2016 uuringu tegevuskava Püüa, Garel. Arheoloogiliste uuringute tegevuskava Kuressaares Tallinna tn 13 asuval Laurentiuse kiriku krundil 2016. a. Saaremaa Muuseum. Kuressaare, 02.02.2016. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
24337 11.02.2015 kooskõlastus Käsipuu joonis. Lisa projektile - "Kuressaare Laurentiuse kirik. Interjööri restaureerimise põhiprojekt". Vana Tallinn OÜ. 2014 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
24193 20.01.2015 projekti
kooskõlastus
Kuressaare Laurentiuse kirik, ehitismälestis, reg nr 27261. Muinsuskaitse eritingimused ja välisviimistluse põhiprojekt. Koostanud: Vana Tallinn OÜ, arh. Svea Volmer. 2014. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
24125 13.01.2015 projekti
kooskõlastus
EELK Kuressaare Laurentiuse kiriku tornikiivri ja vahelagede restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. 2014 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
22285 27.03.2014 projekti
kooskõlastus
Kuressaare Laurentiuse kirik, reg nr 27261 interjööri restaureerimise põhiprojekt. Koostanud: OÜ Vana Tallinn (sisearhitekt: Svea Volmer). 2014. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa