Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36689 23.12.2019 projekti
kooskõlastus
Taaliku mõisa peahoone. Põhiprojekti muudatused.
Töö nr 1913. Varasema põhiprojekti kooskõlastus nr 11162 (17.03.2009).
Insener- nõunik, Üllar Alev
36685 23.12.2019 tööde teostamise
aruanne
Taaliku mõis. Tööde teostamise aruanne.
(palkide asendamine ja proteesimine)
Saaremaa nõunik, Keidi Saks
36513 01.12.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Taaliku mõisa peahoone I korruse põrandatööd
Töö teostaja: Tuulepea OÜ, Raivo Jaanson
Insener- nõunik, Üllar Alev
35036 08.05.2019 projekti
kooskõlastus
Taaliku mõisahoovi kujundusprojekt. Puudekuuri ja lustla põhiprojektid.
Uus kooskõlastus, varasem nr 10776 (13.01.2009).
Insener- nõunik, Üllar Alev
19069 23.10.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Taaliku mõisa peahoone, hüdroisolatsiooni paigaldamise ja sokli remonttööde aruanne Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
12831 04.01.2010 uuringute aruanne Praktika aruanne. Taaliku mõisa peahoone (Taaliku küla, orissaare vald, Saare maakond). Viimistluskihtide aruanne. Taaliku 2008. Koostajad: Maria Silla, Kerttu Küünarpuu. Juhendaja: Leele Välja Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
11162 17.03.2009 projekti
kooskõlastus
Taaliku mõisa peahoone, arhitektuurimälestis nr. 27282. Põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Tõnu Sepp
11159 17.03.2009 projekti
kooskõlastus
Taaliku mõisa ait. Taaliku mõisa muinsuskaitsevööndis, nr. 27282. Põhiprojekt hoone remondiks. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Tõnu Sepp
10776 13.01.2009 projekti
kooskõlastus
Taaliku mõisahoovi kujundusprojekt. Puudekuuri ja lustla põhiprojektid. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
10137 02.10.2008 projekti
kooskõlastus
Taaliku mõisa kõrvalhoone. Arhitektuurne osa, dokumentatsioon. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa