Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
11862 06.07.2009 muinsuskaitse
eritingimused
EELK Kärla Maarja-Magdaleena kirik, Arh. mälestis nr. 27292. Muinsuskaitse eritingimused kiriku remondiks. Tellija Kärla Maarja-Magdaleena kogudus. Kuressaare 2009 Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
10873 27.01.2009 projekti
kooskõlastus
Lõuna Saaremaa valdade (Kärla-Kärla) vee- ja kanalisatsioonirajatised. Tööprojekt Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
23440 22.09.2014 projekti
kooskõlastus
Saare maakond, Kärla alev Kärla Maarja-Magdaleena kiriku restaureerimise - ja rekonstrueerimistööde muinsuskaitse eritingimused kiriku kiivri taastamiseks, uuselementide lisamiseks ja kirikuaja kujundamiseks ja põhiprojekt. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
24686 06.04.2015 kooskõlastus Muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti "Saare maakond, Kärla alev, Kärla Maarja-Magdaleena kiriku restaureerimise- ja rekonstrueerimistööde muinsuskaitse eritingimused, kiriku kiivri taastamiseks, uuselementide lisamiseks ja kirikuaia kujundamiseks, ja põhiprojekt." muudatus.

Kärla kiriku peasissepääsu kohale kavandatava varikatuse muutmine pikemaks. Varikatuse räästale paigaldatakse vee kõrvalejuhtimiseks püstrenn.
Saaremaa nõunik, Keidi Saks
30962 22.09.2017 projekti
kooskõlastus
Saaremaa Kihelkonna-Lümanda-Aste-Sõrve sidekaabli projekt. Fiiberoptilise valguskaabli paigaldus mikrotorustikus. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
38494 16.09.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tegevuskava: Kärla kirik. Lõuna külje vasakult III ja IV aknaploki restaureerimine.
Koostas: Ainar Armus
Insener- nõunik, Üllar Alev
40789 21.06.2021 tööde teostamise
aruanne
Kärla kiriku lõuna külje III ja IV aknaploki restaureerimistööde aruanne

WD-s 5.1-17.8/60
Saaremaa nõunik, Keidi Saks