Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26520 18.01.2016 projekti
kooskõlastus
Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitusuuringud ja projekteerimistööd. Koostaja OÜ Merindorf. Arheoloogiamälestiste ja ehitismälestiste kaitsevööndites on vajalik tagada arheoloogiline järelevalve. Enne tööde alustamist on vajalik vormistada väikesemahuliste tööde loataotlus, blankett on leitav Muinsuskaitseameti kodulehelt www.muinas.ee. Harjumaa nõunik, Ly Renter
20310 20.05.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitusuuringud ja projekteerimistööd Harjumaa, Jõelähtme vald Kostivere alevik. Tööprojekt. Tellija Loo vesi OÜ, koostaja Merindorf OÜ.

Märkus: Kaeve- ja mulltööde teostamisel tagada ehitismälestiste kaitsevööndites arheoloogiline järelvalve.
Kontrollis Ulla Kadakas 20.05.2013
Harjumaa nõunik, Ly Renter