Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34434 01.02.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Kostivere mõisa moonakamaja katuse ja fassaadide restaureerimise tööprojekt, koostaja Mõisaprojekt OÜ Nele Rohtla, Virgo Eiche, Karmen Riigov
Kontrollisid Merle Kinks, Peeter Nork

WD 5.1-17.6/261
Harjumaa nõunik, Ly Renter
33828 06.11.2018 kooskõlastus Kostivere mõisa moonamaja I korruse avatäidete tööjoonised, koostaja Mõisaprojekt OÜ, Nele Rohtla Harjumaa nõunik, Ly Renter
31391 22.11.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Kostivere mõisa moonakamaja projekteerimiseks ja restaureerimiseks Kaitseliidu koolituskeskuseks (reg nr 2738) Kostivere alevik Raasiku tee 2 a. Tellija Kaitseliidu Harju Malev, koostaja MTÜ Ajaveski Margit Pärtel.

KKK otsuse alusel kooskõlastatud.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
26520 18.01.2016 projekti
kooskõlastus
Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitusuuringud ja projekteerimistööd. Koostaja OÜ Merindorf. Arheoloogiamälestiste ja ehitismälestiste kaitsevööndites on vajalik tagada arheoloogiline järelevalve. Enne tööde alustamist on vajalik vormistada väikesemahuliste tööde loataotlus, blankett on leitav Muinsuskaitseameti kodulehelt www.muinas.ee. Harjumaa nõunik, Ly Renter
20310 20.05.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitusuuringud ja projekteerimistööd Harjumaa, Jõelähtme vald Kostivere alevik. Tööprojekt. Tellija Loo vesi OÜ, koostaja Merindorf OÜ.

Märkus: Kaeve- ja mulltööde teostamisel tagada ehitismälestiste kaitsevööndites arheoloogiline järelvalve.
Kontrollis Ulla Kadakas 20.05.2013
Harjumaa nõunik, Ly Renter