Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
14579 01.11.2010 tööde teostamise
aruanne
Jaagu talu tuulik. Avarii-remonttööde aruanne. 2010 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
13371 07.04.2010 kooskõlastus Jaagu talu tuulik. Arhitektuurimälestis 27478. Ööriku küla, Orissaare vald, Saare maakond. Avarii-remonttööde juhend. Kuressaare 2010. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
5220 04.09.2006 tööde teostamise
aruanne
Kuusnõmme pukktuuliku (reg nr 20914), Vessiku talu tuuleveski (reg nr 27476), Ritsu talu pukktuuliku (reg nr 27475), Jaagu talu pukktuuliku (reg nr 27478) Laasu talu pukktuuliku (reg nr 27477) avariitööde aruanne.