Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32895 21.06.2018 uuringu tegevuskava Arheoloogilise uuringu tegevuskava:
"KEILA KIRIK JA KIRIKUAED: PIKSEKAITSE ÜHENDAMISE ARHEOLOOGILISE UURINGU TEGEVUSKAVA"
(Harju maakond, Keila linn, Keskväljak 1)
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
31573 11.12.2017 uuringute aruanne Harju maakond, Keila linn, Keskväljak 1. Keila kirik, reg nr 2749. Keila kiriku ajalooline siseviimistlus. Uuringu aruanne. Koostaja : Eesti Kunstiakadeemia, Anneli Randla. Tellija MKA.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki, M. Silla nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
29128 27.01.2017 tööde teostamise
aruanne
Paldiski mnt 2, Keila. Keila kirik,14.-19.saj, reg nr 2749.Keila Miikaeli kiriku kellasüsteemi täiendamise ja elektrifitseerimise aruanne.Kuusalu 2017. Koostaja Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Tellija EELK Keila kogudus.
Heaks kiita S. Sombri, M. Kinksi, P. Norki, L. Lainevoo nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
27951 25.07.2016 projekti
kooskõlastus
Keila keskväljaku (Kuuse platsi) maastikukujunduse eelprojekt. Tellija Keila Linnavalitsus, projekteerija OÜ Kivisilla Ülle Grišakov
Alus: kontrollisid Peeter Nork, Merle Kinks, Armin Rudi
Harjumaa nõunik, Ly Renter
27720 20.06.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Paldiski mnt 2, Keila. Keila kirik,14.-19.saj, reg nr 2749.keila Miikaeli kiriku kellasüsteemi täiendamise ja elektrifitseerimise tegevuskava.Kuusalu 2016. Koostaja Mäeväli Orelitöökoda OÜ. tellija EELK Keila kogudus.
Kooskõlastan S. Sombri, M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
27616 08.06.2016 uuringu tegevuskava KEILA KIRIK JA KIRIKUAED: ŠURFID KOORIRUUMI KAGU- JA KIRDENURGA VÄLISKÜLJEL.
ARHEOLOOGILISE UURINGU TEGEVUSKAVA
Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
27555 01.06.2016 uurimistööde
programm
Harju maakond, Keila linn, Keskväljak 1. Keila kirik, reg nr 2749. Keila kiriku ajalooline siseviimistlus. Uuringu tegevuskava. Koostaja: Eesti Kunstiakadeemia, Anneli Randla. Tellija MKA.
Kooskõlastan M. Kinksi ja P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
26807 04.03.2016 projekti
kooskõlastus
Keila linn Keskväljak 1. EELK Keila kiriku, reg-nr 2749, katuse restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Koostaja Rändmeister OÜ, ajaloolane Juhan Kilumets, insener Ain Pihl. Tellija EELK Keila kogudus.
KKK 26.01.2016 nr 317, parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
26073 30.10.2015 uuringu tegevuskava Keila kirik ja kirikuaed: Šurfid torni tugipiilarite vundamentide uurimiseks. Arheoloogilise uuringu tegevuskava. Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
25163 10.06.2015 detailplaneering Keila Tuula tee 2B maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Koostaja Casa Planeeringud OÜ, arhitekt Gert Sarv, maastikuarhitekt Triin Orav. Tellija Gatsby OÜ.

Alus: kooskõlastamise komisjoni otsus 02.06.2015 protokoll nr 302.
Harjumaa nõunik, Ly Renter