Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38043 10.07.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Keila kirikuaias asuva Rehbinderite perekonna matmispaiga epitaafi restaureerimistööde kava.
WD 1.1-7/1691
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
36885 05.02.2020 projekti
kooskõlastus
Korterelamu-ärihoone projekt, Stuudio Kah OÜ, töö nr 0119
EHR kood 121321156
WD 5.1-17.6/29
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
33019 10.07.2018 uuringu tegevuskava Villu Kadakas 2018. Keila kirikuaia (Ääsmäe mõisa) kabel: arheoloogilise uuringu tegevuskava (Harju maakond, Keila linn, Keskväljak 1). Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
32895 21.06.2018 uuringu tegevuskava Arheoloogilise uuringu tegevuskava:
"KEILA KIRIK JA KIRIKUAED: PIKSEKAITSE ÜHENDAMISE ARHEOLOOGILISE UURINGU TEGEVUSKAVA"
(Harju maakond, Keila linn, Keskväljak 1)
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
31068 06.10.2017 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Keila kirikuaias teostatavate arheoloogiliste uuringute programm. Arheóloogiakeskus MTÜ. Tallinn, 10.06.2017. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29905 12.05.2017 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Keila linn, Keskväljak 1. Keila kirikuaed,14.-19.saj., 2750. Sademevee immutamise põhiprojekt. KOOSTAJA: KIIRVOOL OÜ. TELLIJA: EELK Keila Miikaeli kogudus.
Menetluses osalejad A. Rudi, U. Kadakas, I. Mäesalu, M. Kinks.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
29224 13.02.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Keila kirikuaia (2750; Harju maakond, Keila linn, Tuula tee 2, Tuula tee 2a, Tuula tee) kaitsevööndis 2014. a. MTÜ Arheoloogiakeskus. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28410 13.10.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
5. Keila linn Keskväljak 1. Keila kirikuaias, reg-nr 2750, asuva Hans Pilvari hauaplatsi sepispiirde restaureerimise aruanne. Koostaja Ferrum Fabrica OÜ, Tauro Pungas. Tellija EELK Keila Miikaeli kogudus.
KKK 04.10.2016 nr 335.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
28074 19.08.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
EELK Keila Miikaeli koguduse kirikuaias asuva Hans Pilvar`i hauaplatsi sepispiirde remont ja puuduoleva piirdeosa valmistamine ning paigaldus. Tegevuskava. Koostaja FERRUM FABRICA OÜ. Tellija Anu Veski.
Heaks kiidetud M. Silla ja P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
27616 08.06.2016 uuringu tegevuskava KEILA KIRIK JA KIRIKUAED: ŠURFID KOORIRUUMI KAGU- JA KIRDENURGA VÄLISKÜLJEL.
ARHEOLOOGILISE UURINGU TEGEVUSKAVA
Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio