Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21119 09.09.2013 projekti
kooskõlastus
Metsatuka alajaama F2 rikete vähendamine Paistu küla Paistu vald Viljandimaa
2009. a tehtud projekt samas kohas: J87160 Kleini F3 pingeprojekt, Tömbi küla Paistu vald Viljandimaa
Õhuliin läbib osaliselt ajaloomälestise Paistu kalmistu nr 27500 kaitsevööndit. Koostas Eesti Energia Võrguehitus AS; Vaiko Vinnal Tellija Elektrilevi OÜ Viljandi, september 2013
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17657 21.03.2012 projekti
kooskõlastus
VILJANDIMAA ELA050 MÄELTKÜLA-HOLSTRE-MUSTLA-SUISLEPA MIKROTORUSÜSTEEMI- JA FIIBEROPTILISE SIDEKAABLI PAIGALDUSE TÖÖPROJEKT TÖÖ NR. HT0122 Koostas Corle Oü, Mehis Pihla, Eduard Terass Tellija : Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Rajatis asub muinsuskaitsealustel objektidel ja nende kaitsevööndis nr.14602, 14601, 8433,
27500 , 13274 ja 13348.
Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Merle Kinksi ja LJVO juhataja Tarvi Sitsiga
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
10858 26.01.2009 projekti
kooskõlastus
Kleini F3 pingeobjekt Tömbi küla Paistu vald. Osaliselt asub 15kV maakaabelliin Paistu kalmistu(reg.nr.27500) kaitsevööndis. Töö nr. J87160 Projekti koostas Eesti Energia Võrguehituse AS, projekteerija Vaiko Vinnal Tellija Jaotusvõrk OÜ Viljandi, jaanuar 2009 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi