Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36716 02.01.2020 hooldustööd Vabaduse tn 2 kinnistul kasvavate puude raie (1 kastan ja 1 toomingas) kooskõlastus. Raieplaan lisatud kooskõlastusele. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
34157 11.12.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused konserveerimis- ja restaureerimistöödeks. Töö nr 5-18
Tellija Muinsuskaitseamet.
KKK protokoll nr 388, 11.09.2018
Läänemaa nõunik, Kalli Pets
31882 25.01.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linn, Hiiumaa: Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 ja Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 tööprojekt. Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
26912 16.03.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised. Tööprojekt. Etapp 4 Kärdla-Tubala-Käina.
Töö nr. 1247.01, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt
Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
25002 15.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linnas Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt. Töö nr 151084 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
21260 30.03.2014 projekti
kooskõlastus
Elektroonilise side võrgu rajatis Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
20711 30.03.2014 kooskõlastus Garaaz- Töökoja Lamekatuse rekonstrueerimine. Ehitusprojekt Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8913 12.03.2008 projekti
kooskõlastus
Kärdla tehnoülevatuspunkt renoveerinise projekt. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
6576 06.04.2007 projekti
kooskõlastus
DEJ alajaama uuendamine. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
2680 04.04.2005 kooskõlastus Vabaduse tänava nr.2 ja pikk tn. nr.2A Kinnistute detailplaneering Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas