Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Inspektor
31882 25.01.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linn, Hiiumaa: Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 ja Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 tööprojekt. Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Karin Kirtsi
26912 16.03.2016 trassi kooskõlastus ELA082 Hiiumaa. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised. Tööprojekt. Etapp 4 Kärdla-Tubala-Käina.
Töö nr. 1247.01, koostaja OÜ Keskkonnaprojekt
Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektor, Katrin Koit
25002 15.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linnas Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt. Töö nr 151084 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
21260 30.03.2014 projekti
kooskõlastus
Elektroonilise side võrgu rajatis Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
20711 30.03.2014 kooskõlastus Garaaz- Töökoja Lamekatuse rekonstrueerimine. Ehitusprojekt Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
8913 12.03.2008 projekti
kooskõlastus
Kärdla tehnoülevatuspunkt renoveerinise projekt. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
6576 06.04.2007 projekti
kooskõlastus
DEJ alajaama uuendamine. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
2680 04.04.2005 kooskõlastus Vabaduse tänava nr.2 ja pikk tn. nr.2A Kinnistute detailplaneering Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas