Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36716 02.01.2020 hooldustööd Vabaduse tn 2 kinnistul kasvavate puude raie (1 kastan ja 1 toomingas) kooskõlastus. Raieplaan lisatud kooskõlastusele. Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
33626 08.10.2018 muinsuskaitse
eritingimused
MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSEDkonserveerimis- ja restaureerimistöödeks. Mälestised: 27573; 27574; 27575. Eritingimuste koostaja Katrin Koit, OÜ Looge (töö nr 5- 18). Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
30073 31.05.2017 detailplaneering Muinsuskaitseamet kooskõlastab Kärdla linna, Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu (katastritunnus: 37101:003:0025). Töö nr. 16 – 21, koostaja DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo.
Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka mälestiste ja nende kaitsevööndi välisel alal. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-32, 44³) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile
Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
25002 15.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linnas Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt. Töö nr 151084 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
2680 04.04.2005 kooskõlastus Vabaduse tänava nr.2 ja pikk tn. nr.2A Kinnistute detailplaneering Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas