Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32121 08.03.2018 KMH Paldiski Põhjasadama kaide rajamise keskkonnamõjude hindamise aruanne. Kooskõlastatud märkusega Maili Roio nõusolekul. Märkused:
1. p 4.8.3.3. lk 111 termini „allveeuuringud“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogilised uuringud“
2. p 4.8.3.3. lk 112 termini „tuukriuuring“ asemel kasutada terminit „allveearheoloogiline uuring“
3. p 4.8.3.3. lk 112 p 5 täpsustada vraki teisaldamist puudutavat tegevust: Kultuuriväärtusega vraki teisaldamine toimub allveearheoloogilise uuringu käigus (MuKS § 34 lg 3 ja 4, § 36).
Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
26161 17.11.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Paldiski linn Paldiski Georgi õigeusu kirik, 18.saj., reg nr 2759. Kellatorni ajutise katusekatte vahetus ja avariitööd fassaadil muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja OÜ Tafrix, Urmas Lööper. Tellija EAÕK.
KKK 20.10.205 nr 311.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
23513 30.09.2014 projekti
kooskõlastus
Harju. mk., Paldiski linn, Pakri 2, Paldiski Püha Georgi kirik. Arhitektuurne osa. Tööprojekt. Tln, 2003. Koostaja R. Projekt AB. Tellija Eesti Apostlik Õigeusu kirik.
Projekti uuesti kooskõlastamine P. Norki, M. Kinksi, T. Laidvere nõusolekul. Märkused :
1. värvikaardi värvid antud praegu mittekehtiva Tintorama kataloogi järgi
2. Sillutusriba kalle näha ette 5-10 %.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19234 19.11.2012 uuringute aruanne EAÕK Paldiski Georgi kiriku kordusülevaatus. Aruanne. Trt 2012. Koostaja Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA.
Tellija FaBBi projekt.
kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19155 07.11.2012 uuringute aruanne EAÕK Paldiski Georgi kiriku ülevaatus. Trt 2012. Koostaja Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA.
Tellija FaBBi projekt.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
15296 15.03.2011 detailplaneering Paldiski linnas Peetri 7, 7A, Peetri 7B, Peetri 9, Peetri 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A, 13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, Peetri 17A, 17B, 17C, 17E, 17F, Pakri tänav 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama (osaliselt) katastriüksuste ning Põhja-Sadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneering. Koostaja: OÜ Hendrikson & Ko. Tellija: Paldiski Linnavalitsus. Kooskõlastatud KKK nr 198. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
12419 21.10.2009 projektieelne
kooskõlastus
Varikatuse eelprojekt. Projekteerija: U.Arike, Tellija: EAÕK. Tallinn 2009. Kooskõlastan S.Konsa nõusolekul. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
161 17.02.2003 kooskõlastus Nr.1/19 17.02.03 Paldiski Püha Georgi kirik. Arhituurne osa.Proj: R.Projekt/ arh. U.Arike. Tellija:EAÕK. Kooskõlastan ting.-ga: krohvi koostis ja tehnol. määrata uuringute alusel;kooskõl.MKA-ga. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa