Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25031 18.05.2015 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Apostlite raamatu (reg nr 27674) restaureerimine vastavalt tegevuskavale Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
25083 28.05.2015 tööde teostamise
aruanne
Restaureerimistööde aruanne
Koostaja: Tartu Ülikooli spin-off ettevõte OÜ Mandragora
Tellija: Varnja vanaususliste kogudus

2015
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar