Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
277 29.04.2003 kooskõlastus Ohtu mõis. Omanikule Eerik Laansoole ettepanekute ja tingimuste leht maa ostueesõigusega müügi tehingu korraldamiseks. MKA tingimused : maaüksusel asuvad arhitektuurimälestised - Ohtu mõisa peahoone (reg. nr 2778), park (nr 2779), piirdemüür (nr 2780), tall-tõllakuur (nr 2781), ait (2782), millistel ehitus- ja mullatööd MKA kooskõlastuseta keelatud. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1207 02.04.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Ohtu mõisa tall-tõllakuuri muinsuskaitse eritingimused kohandamiseks majandushooneks-elamuks. Koost: OÜ Restaureerimiskeskus/ arh. K. Etverk. Tellija E. Laansoo.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1264 27.04.2004 projekti
kooskõlastus
Ohtu mõis. Härrastemaja restaureerimine elamuks, tall-tõllakuuri kohandamine majandushooneks-elamuks, aida kohandamine külalistemajaks. Eelprojekt. Koost. OÜ Restaureerimiskeskus. Tellija Erik Laansoo.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa