Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36225 21.10.2019 projekti
kooskõlastus
Supeluse tn 17 elamu õhk-vesi soojuspumba paigaldus. Eelprojekt
Töö nr AE-524-11
Tellija Andrus Kiik
Koostaja Andres Lunge
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34898 17.04.2019 trassi kooskõlastus Supeluse tn 17 kinnistusisene veevarustus ja reoveekanalisatsioon. Projektdokumentatsioon
Koostaja Sünne Mäll
Tellija Andrus Kiik
Pärnu 2019

1. Enne tööde algust taotleda tööde luba.
2. Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34881 15.04.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Supeluse tn 17 remondi- ja restaureerimistööde vahearuanne
Töö nr
Koostajad: Taisi Kadarik, Andrus Kiik
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34088 03.12.2018 tööde teostamise
aruanne
Supeluse 17 välisfassaadi remondi ja värvimise aruanne
Koostaja Andrus Kiik
Pärnu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32384 16.04.2018 hooldustööd Supeluse tn 17 välisviimistluse pass
Koostaja Taisi Kadarik
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32383 16.04.2018 uuringute aruanne Supeluse tn 17 elamu välisviimistluskihtide uuringu aruanne.
Töö nr MK-01-2018
Tellija A.Kiik
Koostaja Taisi Kadarik
Tartu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32382 16.04.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Supeluse tn 17 elamu II korruse ruumide restaureerimise ja ümberehitamise muinsuskaitse eritingimused
Töö nr MK-01_2017
Tellija A.Kiik
Koostaja Taisi Kadarik, Enriko Talvistu
Tartu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
29549 24.03.2017 projekti
kooskõlastus
Supeluse tn 17 elamu osaline remont ja restaureerimine. Põhiprojekt
Töö nr 337-16
tellija Kunnar Kukk, Andrus Kiik
koostaja Anne Vaisma
Pärnu 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
28477 26.10.2016 uuringute aruanne Supeluse tn 17 siseviimistlusuuringute aruanne
Töö nr
Tellija Kunnar Kukk
Koostajad: Anita Jõgiste, Diana Haapsal
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
28078 19.08.2016 uuringu tegevuskava Siseviimistlusuuringute tegevuskava. Teostajad Anita Jõgiste ja Diana Haapsal. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork